Wisseling van de wacht

 

Vanaf 1 januari 2019 heeft TRIUM-PSY (INTER-PSY) een nieuwe Raad van Commissarissen. Als voorzitter is benoemd de heer Winfryd de Haan. De advocaat en oprichter van de Haan Advocaten & Notarissen is opvolger van de vertrekkende Bert Kuiper.

 

Als voormalig voorzitter van de businessclub van FC Groningen, oprichter van de Haan Advocaten & Notarissen, voorzitter van de Groninger Ondernemingsprijs en zijn diverse nevenfuncties, heeft Winfryd de Haan zijn waarde voor ondernemend Noord-Nederland meer dan bewezen. Als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn aangesteld de heer Melle Heerlien, werkzaam bij ABN AMRO als specialist Medische & Vrije beroepen en DGA’s en de heer Bert Tent, werkzaam als huisarts en medewerker van UMCG VerwijzersContact.

 

INTER-PSY is opgericht in 2009, TRIUM-PSY is de “overkoepelende instantie”. Inmiddels is de instelling voor basis- en gespecialiseerde GGZ gegroeid tot bijna 250 medewerkers verdeeld over 20 vestigingen in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Noord-Holland.

 

Deze groei is bewerkstelligd doordat medewerkers, management, directie en RvC dynamisch samenwerken en altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Wij bedanken de aftredende RvC-leden Bert Kuiper, Jos Rietveld en Paul van Geert voor het toezicht houden, de prettige contacten en de verrijkende discussies.

 

De directie is content met de nieuwe invulling van de RvC en verwachten in gezamenlijkheid via de bestaande bedrijfsvoering, verder te pionieren én vernieuwend te zijn voor het zorglandschap.