In de zomer van 2017 vinden er diverse werkzaamheden plaats in verband met de aanpak Ring Zuid in Groningen.
Hieronder de werkzaamheden in buurt van onze locatie aan de Verlengde Meeuwerderweg Groningen.


In de week van 10 juli
 worden er damwanden geplaatst in de Helperzoom naast de ringweg. Tussen 31 juli en 20 augustus wordt er naast en onder het spoor gewerkt bij de kruising Esperantostraat – Waterloolaan. Dit zijn ingrijpende werkzaamheden die deel uitmaken van de voorbereidingen voor de aanleg van de verdiepte ligging.

Tussen 6 en 14 augustus wordt dag en nacht doorgewerkt, omdat er dan geen treinen rijden. Met name de werkzaamheden in deze periode kunnen overlast veroorzaken, omdat er dan onder het spoor wordt gewerkt, met zwaar materieel en werkzaamheden met lawaai.

Ga voor de meest actuele informatie naar https://www.aanpakringzuid.nl/