Ter ere van het 5-jarig bestaan van Het Expertise Team Jonge Kind (ETJK) organiseerde INTER-PSY een gratis bijscholingsavond met als thema: “Meisjes met autisme: van kind tot moeder”. Met ruim 200 aanwezigen kijken wij terug op een geslaagde avond.

In de presentaties werd stil gestaan bij onderscheidende kenmerken van meisjes en vrouwen met autisme, de gevolgen hiervan voor diagnostiek en behandeling, maar ook voor het moederschap. Zo werd er  onder andere ingegaan op specifieke problemen die spelen voor moeders met ASS.

Via de volgende link vindt u een uitwerking van de Bijscholingsavond.