Competentieprofiel medewerkers

Onze professionals, die werken in Groningen, Friesland en Drenthe, worden zowel intern- als extern opgeleid om te kunnen werken volgens de beste en meest moderne standaarden en richtlijnen in de GGZ. De zorgprofessional kan zelf aanvragen doen voor deskundigheidsbevordering door middel van ons algemene scholingsbeleid. Daarnaast is er standaard intervisie en supervisie en er worden regelmatig inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd.

Competentieprofiel
Alle medewerkers dienen te voldoen aan het INTER-PSY competentieprofiel. Van de medewerkers worden daarom de volgende vaardigheden verwacht:

  • Goede contactuele- en uitstekende sociale vaardigheden, inclusief assertiviteit en adequate bewaking van afstand en nabijheid tot patiënten;
  • Methodische inzet van het eigen vak;
  • Zelfstandigheid in het functioneren op het niveau van de functie;
  • Proactieve inzet en geen inzet op “instructieniveau”;
  • Actieve deelname aan themabijeenkomsten, beleid, groepen ontwikkelen, workshops geven;
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen werkzaamheden;
  • Flexibiliteit in inzet, niet gericht op regels alleen, maar op efficiëntie;
  • Service gerichtheid in contacten met verwijzers en patiënten;
  • Goede organisatie van eigen werk, inclusief goed declareren, goed beheer van eigen instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten;
  • Mentaliteit van een zelfstandige ondernemer binnen de organisatie.

Meer informatie?

Neem dan contact op via ons contactformulier of telefonisch via het nummer 050–3643409.
Benieuwd naar onze vacatures? Klik hier voor een overzicht van de meest recente vacatures.