Persoonlijkheidsstoornissen

Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis is de persoonlijkheid zó verstoord is dat deze persoon en zijn/haar omgeving er last van hebben. De persoonlijkheidstrekken vormen samen een star en niet-flexibel patroon en het is moeilijk om van dat patroon af te wijken. Daardoor ontstaan problemen in het dagelijks leven, in relatie met de partner, familie en vrienden en op het werk.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis voelt vaak niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op de eisen van alledag. Het denken en waarnemen kunnen daarbij sterk gekleurd zijn. Zo kunnen vervormingen ontstaan in de wijze waarop iemand kijkt naar zichzelf en zijn omgeving. De beleving en uiting van gevoelens kunnen eveneens verstoord zijn, zoals bijvoorbeeld bij sterk wisselende of te intense emoties. Vaak gaan zulke verstoringen samen met terugkerende moeilijkheden in de beheersing van de eigen impulsen. Alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren moeilijkheden in contact met anderen en lopen vast op verschillende terreinen van hun leven.

 

Klachten
De aard en ernst van de persoonlijkheidsstoornissen kunnen sterk verschillen. Zo kan een antisociale persoonlijkheidsstoornis de oorzaak vormen van ernstig crimineel gedrag. Maar iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan zijn angsten soms zo goed verbergen dat hij ogenschijnlijk ‘normaal’ functioneert. Mede daarom heeft de hulpvraag in eerste instantie vaak niet zozeer betrekking op de aanwezigheid van de persoonlijkheidsstoornis, maar staan klachten voorkomend uit de symptomen op de voorgrond. In veel gevallen kan een persoonlijkheidsstoornis beschouwd worden als een onderliggende stoornis die het optreden van andere symptomen mede veroorzaakt.

 

De hulpvraag van mensen met een persoonlijkheidsstoornis kan verschillend zijn. Vaak komen persoonlijkheidsstoornissen en andere symptomen zoals bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, dwang, psychotische stoornis of verslaving gelijktijdig voor.

Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen, namelijk:

  • De anti-sociale persoonlijkheidsstoornis,
  • De vermijdende persoonlijkheidsstoornis,
  • De borderline persoonlijkheidsstoornis,
  • De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis,
  • De schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

 

Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen:
NVvP: Persoonlijkheidsstoornis algemeen
NVvP: Borderline persoonlijkheidsstoornis 

Wat biedt INTER-PSY?

Of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis kan men pas zeggen na een grondig diagnostisch onderzoek door een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Na de diagnostiekfase wordt er behandeling aangeboden. Deze kan bestaan uit:

Ook kan behandeling met medicatie een (aanvullende) optie zijn.