AD(H)D

Iedereen is wel eens druk, impulsief of heeft aandachtsproblemen. Mensen met ADHD hebben deze klachten altijd en heel hun leven. De mate van ernst kan wel verschillen. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt ook wel aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Wanneer mensen vooral aandachtsproblemen hebben en niet zozeer hyperactiviteitsproblemen, wordt er van ADD gesproken. Zowel kinderen als volwassenen kunnen AD(H)D hebben.

 

Drie veel voorkomende problemen bij AD(H)D:

  • Ten eerste is er sprake van aandachtsproblemen. Men kan moeilijk de aandacht houden bij zaken, raakt daardoor vaak dingen kwijt of vergeet dingen, soms lijkt men niet goed te luisteren, heeft men moeite om taken te organiseren en krijgt men werk niet af.
  • Ten tweede is men erg druk. Er kan sprake zijn van lichamelijke onrust (erg beweeglijk zijn, niet stil kunnen zitten, wriemelen), maar ook van innerlijke onrust (gedachten moeilijk rustig kunnen krijgen) of van erg druk praten.
  • Ten derde is men impulsief; er worden dingen gedaan zonder eerst te denken.


Meer informatie over ADHD:

NVvP – ADHD bij volwassenen 
NVvP – ADHD bij kinderen 

Wat biedt INTER-PSY?

Bij INTER-PSY kijken we of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis. Indien ja, dan wordt er behandeling aangeboden.

Bij kinderen kan die bestaan uit:

Bij volwassenen wordt er naast psycho-educatie (uitleg over de stoornis), individuele begeleiding (zoals cognitieve gedragstherapie) en medicatie ook een vaardighedengroep aangeboden, daarbij komen thema’s als agendabeheer, planning, prioriteiten stellen, huishouden en uitstelgedrag aan bod.