Wachttijden

Wilt u een afspraak maken bij INTER-PSY?

Hieronder staan de wachttijden per vestiging van INTER-PSY. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij INTER-PSY tot aan de start van een eerste gesprek (intake) welke gevolgd wordt met een behandeling.

Let op:

De wachttijden gelden voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ en kunnen verschillen per aanmeldreden. In de wachttijden tabel vindt u de actuele wachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. 

 Locatie Wachtlijst ASS
(Autisme)
 Volwassenen
(Actuele wachttijd)
Jeugd tot 18 jaar (m.u.v. ETJK)
(Actuele wachttijd)
 Vestiging Groningen (Frontier) 48 weken 30 weken 24 weken
 Vestiging Groningen (Tasman) 48 weken 30 weken 24 weken
 Vestiging Groningen (Hoendiep) 48 weken 32 weken 20 weken
 Vestiging Sappemeer > 18 weken 14 weken
 Vestiging Oosterwolde > 10 weken 8 weken
 Vestiging Winschoten > 28 weken 12 weken
 Vestiging Stadskanaal > 21 weken 16 weken
 Vestiging Wijhe > 16 weken
 Vestiging Wezep > 9 weken

 

Specialistische teams Wachttijd
Expertise Team Jonge Kind 0 tot 6 jaar 2 weken
Team Foetaal Alcohol Syndroom (FAS-D) 20 weken
Team Complexe Scheiding
Let op : Er is alleen verwijzing naar het zorgpad Complexe Scheiding mogelijk als het kind/de kinderen in de provincie Groningen ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.
20 weken

Team Piet Fransenlaan

Let op: Er is alleen verwijzing mogelijk vanuit het Kopland

2 weken
Datum publicatie: 09-09-2021
De wachttijden worden één keer per maand vernieuwd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)