Wachttijden

Wilt u een afspraak maken bij INTER-PSY?

Hieronder staan de wachttijden per vestiging van INTER-PSY. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij INTER-PSY tot aan de start van een eerste gesprek (intake) welke gevolgd wordt met een behandeling.

Let op:

De wachttijden gelden voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ en kunnen verschillen per aanmeldreden. In de wachttijden tabel vindt u de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden, dit is conform de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit. In de rechter tabel vindt u de actuele wachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 Locatie  Wachttijd volwassenen
(NZA)
Wachtlijst ASS
(Autisme)
 Volwassenen
(Actuele wachttijd)
Jeugd tot 18 jaar (m.u.v. ETJK)
(Actuele wachttijd)
 Vestiging Groningen (Frontier)  17 weken 26 weken 15 weken 9 weken
 Vestiging Groningen (Tasman)  13 weken 26 weken 12 weken 12 weken
 Vestiging Groningen (Hoendiep)  23 weken 26 weken 22 weken 8 weken
 Vestiging Sappemeer 46 weken > 40 weken 12 weken
 Vestiging Oosterwolde  8 weken > 20 weken 10 weken
 Vestiging Winschoten  18 weken > 25 weken 25 weken
 Vestiging Stadskanaal  16 weken > 17 weken 9 weken
Vestiging Wijhe > 8 weken
Vestiging Wezep > 7 weken

 

Specialistische teams Wachttijd
Expertise Team Jonge Kind 0 tot 6 jaar 2 weken
Team Foetaal Alcohol Syndroom (FAS-D) 16 weken
Team Complexe Scheiding
Let op : Er is alleen verwijzing naar het zorgpad Complexe Scheiding mogelijk als het kind/de kinderen in de provincie Groningen ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.
12 weken

Team Piet Fransenlaan

Let op: Er is alleen verwijzing mogelijk vanuit het Kopland

2 weken
Datum publicatie: 10-02-2021
De wachttijden worden één keer per maand vernieuwd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)