Patiënt aanmelden

U kunt uw patiënt bij ons aanmelden via Zorgdomein. Heeft u geen Zorgdomein?
Dan kunt u de aanmelding ook doen via Zorgmail of door te mailen naar aanmeldingen@inter-psy.nl.

T: 050 – 36 43 409
F: 050 – 82 00 317

Heeft u vragen?

Neem contact op met INTER-PSY.

Hoe verwijzen?

De verwijzer moet de afweging maken of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt.

Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

  • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts bij volwassenen naar de Basis GGZ en bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ.
  • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts bij volwassenen naar de Gespecialiseerde GGZ en bij jeugdigen naar de Jeugd GGZ.
  • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan voor volwassenen naar de Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ of voor jeugdigen naar de Jeugd GGZ.

 

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij INTER-PSY zijn onder andere: 

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
  • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  • Primaire verslavingsproblematiek
  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
  • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 40