Patiënt aanmelden

U kunt uw patiënt bij ons aanmelden via Zorgdomein. Heeft u geen Zorgdomein?
Dan kunt u ons bereiken via telefoon of fax.

T: 050 – 36 43 409
F: 050 – 82 00 317

Heeft u vragen?

Neem contact op met INTER-PSY.

Hoe verwijzen?

De verwijzer moet de afweging maken of het een klacht betreft of dat er sprake is van een stoornis die valt binnen de DSM-classificatie (of een vermoeden daarvan).

Klacht: Wanneer het een klacht betreft dan behandelt de huisarts of de POH-GGZ de patiënt.

Stoornis: Wanneer er een vermoeden is van een stoornis dan kunnen er drie situaties ontstaan:

  • Wanneer de huisarts inschat dat het een enkelvoudige stoornis betreft die in maximaal tien gesprekken monodisciplinair te behandelen is, verwijst de huisarts naar de Basis GGZ.
  • Wanneer de huisarts inschat dat het een meer complexe enkelvoudige stoornis, of om meervoudige problematiek gaat die multidisciplinair behandeld dient te worden, dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde GGZ.
  • Wanneer de huisarts wil dat wij hier de gefundeerde inschatting van maken, kan de huisarts dit aangeven in de verwijsbrief. De huisarts verwijst dan naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Tabel-White-BG_03

 

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij INTER-PSY zijn onder andere: 

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
  • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  • Primaire verslavingsproblematiek
  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
  • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 40