Jubileumsymposium: Samen werken aan de beste netwerkzorg

Successen en uitdagingen in de GGZ

 

De afgelopen jaren is het GGZ-landschap drastisch veranderd. Natuurlijk was er de transitie van Jeugd-GGZ naar de gemeentes en de indeling in Basis en Specialistische GGZ. Maar wat te denken van de introductie van de DSM-5, van ROM, van Zorgpaden en Zorgstandaards en van e-health… We hebben te maken met een toename van wachtlijsten en een tekort aan GGZ-professionals waardoor GGZ-medewerkers meer stress ervaren en ziekteverzuim toeneemt… Tegelijkertijd is er een toename van ZZP-ers in de zorg, maar loert het gevaar van minder binding met de GGZ-instelling.

Hoe keren we het tij?
De enige manier om dat te doen is door samenwerking. Zowel binnen als tussen GGZ-instellingen. Maar ook bijvoorbeeld medisch specialisten, huisartsen, gemeentes, scholen, wooncorporaties, sportclubs zullen als een netwerk, in wisselende samenstellingen, moeten samenwerken. Netwerkzorg wordt gezien als de toekomst van de zorg. Hierbij is de patiënt, voor zover die daartoe in staat is, de regisseur van zijn eigen zorg. Ondersteund door de nieuwste technologie, big data en smart devices kan de GGZ deze belangrijke stap zetten naar duurzame en betaalbare zorg.

Tijdens het INTER-PSY jubileumsymposium staat netwerkzorg centraal. Hoe wordt er in het Noorden samengewerkt om de zorg te optimaliseren, hoe ontzorgen wij de GGZ-professionals zodat het gevoel van relevantie en daardoor plezier in het werk terugkeert en hoe doet INTER-PSY dat met de eigen INTER-TEAMS? Een optimale samenwerking en plezier in ons werk komt de patiënt en diens systeem netwerk ten goede, waarmee we de samenleving een enorme dienst bewijzen.

 

Inschrijven
Ben jij ook een zorgverbeteraar?
Inschrijven is nu mogelijk via deze link!

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door NVvP (3 punten), FGzPt (4 punten), NVvPO (3 punten), Registerplein (3 punten) en V&V (3 punten). De aanvraag is nog in behandeling bij NIP/NVO (geldt ook voor SKJ) en NIP.

Programma

12.00 uur Ontvangst met broodjes
12.45 uur Inleiding op het thema: “Samenwerken aan de beste netwerkzorg”
(drs. Carl Blijd – (kinder- & jeugd)psychiater/directeur behandelzaken INTER-PSY)
13.00 uur Plenaire lezing “Psychische stoornissen zijn hersenziekten. Echt?”
(prof. dr. Peter de Jonge
 – hoogleraar ontwikkelingspsychologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RijksUniversiteit Groningen)
13.20 uur Plenaire lezing “Herstel bij ernstige psychiatrische aandoeningen”
(prof. dr. Stynke Castelein – Bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Faculteit Medische Wetenschappen, UMCG en Lentis Research)
13.45 uur Intermezzo
14.00 uur Pauze
14.30 uur Seminars ronde 1
15.30 uur Seminars ronde 2
16.25 uur Reflectie op toekomst GGZ
16.35 uur Plenaire lezing “Samen soep maken”
(prof. dr. Gabriël Anthonio – Bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RijksUniversiteit Groningen/Voorzitter Raad van Bestuur, Verslavingszorg Noord Nederland)
16.55 uur Afsluiting
(drs. Carl Blijd – directeur behandelzaken INTER-PSY en drs. Ayhan Tatlicioglu- directeur algemene zaken INTER-PSY)

Seminars
Op het inschrijfformulier kun je 2 seminars kiezen om te volgen. Klik hier voor inhoudelijke informatie over de seminars.

1. ICT Dagbesteding voor mensen met autisme

Egbert de Jong, BSc. – Zorgcoördinator, begeleider en jobcoach, Script Groningen
Simon Huigen, MSc – Initiatiefnemer & psycholoog, Script Groningen


2. Presteren is een andere tak van sport

Nynke Klopstra – GZ-psycholoog/orthopedagoog, INTER-PSY Sport & Prestatie / Regionaal Expert Prestatiegedrag NOC*NSF
Thomas Waanders, MSc. – Bewegingswetenschapper/sportpsycholoog VSPN®, INTER-PSY Sport & Prestatie / FC GRONINGEN


3. Expertise Team Jonge Kind – een intensieve en multidisciplinaire samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals
          

Marrit Buruma, MSc. – Orthopedagoog/onderzoeker/PIOG, INTER-PSY


4. Update ADHD: Implicaties van de zorgstandaard ADHD en Europese Consensus Statement voor de zorg

Floor Stehouwer, MSc. – Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, INTER-PSY
Marleen Bezemer, MSc. – Gezondheidszorg Psycholoog/onderzoeker, INTER-PSY
Hans Meijer – GGZ-arts/farmacoloog, INTER-PSY


5. Ben je getict? Over de impact van co-morbiditeit bij het Gilles de la Tourette Syndroom

Els Blijd-Hoogewys – Klinisch Psycholoog/manager inhoudelijke zaken, INTER-PSY


6. Patiënten helpen door ONTZORGEN van behandelaren – een vruchtbare samenwerking tussen zorgprofessionals en zorgadministratie –

Michel Schoenmaker, MSc. – Data Specialist, INTER-PSY / Prooft Informatie Management
Angelique Wiekens, BSc. – Coördinator zorgadministratie, INTER-PSY


7. INTER-TEAMS, een netwerk binnen een Netwerkzorg Instelling: hoe -zonder schotten- netwerkzorg op teamniveau te organiseren

Ilse van Dijk, BSc. – Algemeen manager, INTER-PSY
Martine Bakker, MSc. – Klinisch psycholoog/manager inhoudelijke zaken, INTER-PSY


8. Thuisbehandeling van psychische en psychiatrische problemen

Harald Schneider – Psychiater/systeemtherapeut, BuurtzorgT Groningen Noord-West


9. Eetstoornissen bij adolescenten

Hermien Elgersma – Klinisch Psycholoog, Centrum voor eetstoornissen Accare
Rozemarijn Vos, MSc. – GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, Centrum voor eetstoornissen Accare


10. Gecombineerde Leefstijlinterventie, onderdeel van een geïntegreerde GGZ-behandeling?

Teun Gerrits, BSc. – Gecertificeerd Life Style Coach BLCN®, VitaalNed
Marco Peters, BSc. – Directeur, VitaalNed

Inschrijven
Ben jij ook een zorgverbeteraar?
Inschrijven is nu mogelijk via deze link!

Snelle inschrijvers krijgen korting op de deelnemersprijs.