Een professionele behandeling, persoonlijk contact en geen wachtlijsten; dit is de filosofie waar zowel INTER-PSY als Inter-Psy ggz praktijk heilig in gelooft.

 

INTER-PSY GGZ praktijk is een nieuwe zusterorganisatie van INTER-PSY en heeft sinds medio september 2014 haar deuren aan de Friesestraatweg in Groningen geopend. INTER-PSY GGZ is grotendeels voortgekomen uit INTER-PSY, maar is geheel zelfstandig. De eigenaren willen met de opening van de praktijk teruggaan naar de oorsprong van INTER-PSY; kleinschaligheid, efficiënt werken, snelheid en geen wachttijden. Daarbij wordt gestreefd naar een laagdrempelige en servicegerichte behandeling die dichtbij de patiënt staat. INTER-PSY GGZ praktijk is WTZI erkend als GGZ instelling voor basis- en gespecialiseerde zorg en werkt met zeer gekwalificeerde professionals.

 

Ruim vijf jaar geleden startte klinisch psycholoog/ psychotherapeut Ayhan Tatlicioglu het bedrijf INTER-PSY. In deze vijf jaar groeide het bedrijf naar 150 medewerkers, werkend vanuit 16 locaties. Door de kleinschaligheid en zeer korte interne lijnen kan de organisatie goed inspelen op de vraag van de patiënt en huisarts. Echter, door het succes en de groei is het wel een gevaar dat INTER-PSY een logge, niet efficiënte, stroperige instelling kan worden. Daarom is het gedurfde besluit genomen om de groei van INTER-PSY te limiteren en langzaam door te groeien tot maximaal 200 medewerkers, die in zelfsturende teams functioneren met een minimum aan management en een maximum aan autonomie en zelfredzaamheid.

 

Met het oprichten van INTER-PSY GGZ praktijk worden nieuwe patiënten geholpen, maar wordt voortgeborduurd op de kracht van INTER-PSY. Zelfs bij een stijgende vraag aan hulp, kan er voorkomen worden dat er wachtlijsten ontstaan. Vooralsnog is de praktijk aan de Frieschestraatweg de enige praktijk die voortborduurt op de succes-strategie van INTER-PSY. Het is echter de bedoeling dat deze visie in de toekomst overgebracht wordt op meerdere, kleinschalige, praktijken.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bekijk dan de website: www.ipggz.nl