Start Female Autism Network of the Netherlands (FANN)

 

Op 25 maart 2017 was de kick-off meeting van FANN oftewel ‘Female Autism Network of the Netherlands’. FANN is in 2017 geïnitieerd door dr. Els Blijd-Hoogewys en Marleen Bezemer (INTER-PSY). Anne Fleur Stapert heeft hier, vanuit WomenInc, een adviserende rol in gespeeld.

 

Het FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals (behandelaren zoals psychologen en psychiaters, en onderzoekers) die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. Ook ervaringsdeskundigen nemen deel aan dit netwerk. De leden van FANN zijn allen expert op het vlak van autisme bij meisjes en/of vrouwen.

Bestuur_20170325_13.44.03-2

FANN netwerk_20170325_13.48.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: het FANN bestuur samen met dr. Judith Gould (foto Marleen Bezemer)
Rechts: aanwezigen bij de kick-off op 25 maart

 

Er waren 24 leden aanwezig bij de kick-off, waarvan 3 ervaringsdeskundigen. Er waren behandelaars uit zowel de kinder-GGZ als de volwassen-GGZ aanwezig. Ook waren er meerdere onderzoekers aanwezig.

Meer informatie over het FANN is te vinden op https://blijd-hoogewys.com/fann/