Op 11 november (de naamdag van Sint-Martinus) is het Sint Maarten. Vroeger was dit een bedelfeest voor armen. Nu maken kinderen, in o.a. Groningen en omstreken, lampionnen op school en zingen van deur tot deur Sint-Maartenliedjes in ruil voor snoep. Meisjes zijn tijdens het lampion-zingen meer gericht op contact, terwijl jongens meer gericht zijn op snoep. Dit concludeert ggz-instelling INTER-PSY na een onderzoek over dit onderwerp.

 

Meisjes zijn meer contactgericht
Uit literatuuronderzoek blijkt dat jongens meer dan meisjes gericht zijn op directe behoeftebevrediging. Meisjes kunnen hun behoeftebevrediging beter controleren. Van meisjes wordt van jongs af aan verwacht dat zij socialer en empathischer zijn. Meisjes zijn meer geneigd tot het vertonen van prosociaal gedrag. Zelfs meisjes met autisme (een contactstoornis) lijken vaak meer contactgericht dan jongens met autisme. ‘Doordat meisjes met autisme hun problemen camoufleren en compenseren kan een autismediagnose bij meisjes en vrouwen lang onopgemerkt blijven’, aldus dr. Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij INTER-PSY.

 

Observatie langs de deuren
Op 11 november 2014 hebben 13 medewerkers van INTER-PSY kinderen geobserveerd die bij hen thuis aanbelden tijdens Sint-Maarten. De volgende variabelen werden per kind bijgehouden op een scoreformulier: leeftijd, geslacht, aantal kinderen in de groep en contact- of snoepgericht. In totaal kwamen er 155 kinderen langs de deuren. Bij het lampion-zingen tijdens Sint-Maarten blijken meisjes contactgerichter en blijken jongens snoepgerichter. Een logistische regressie liet zien dat geslacht een significante voorspeller is voor snoep- dan wel contactgerichtheid (niet leeftijd of groepsgrootte). 58% van de jongens is snoepgericht, 72% van de meisjes is contactgericht.

Sint Maarten resultaten

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over het Sint-Maarten onderzoek
Het Sint Maarten onderzoek is uitgevoerd door Marleen Bezemer (psycholoog en onderzoeker), Carl Blijd (Psychiater en directeur Behandelzaken) en Els Blijd-Hoogewys (klinisch psycholoog en senior onderzoeker), allen werkzaam bij INTER-PSY, een ggz-instelling in het noorden van het land. INTER-PSY is een erkende GGZ instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ en biedt hulp aan (jonge) kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten.

 

Bekijk hieronder de sheets van het onderzoek:

 

 

Zie ook het filmfragment van Sesamstraat over het verbeteren van zelfbeheersing..

 

De afbeelding is gemaakt door dr. Els Blijd-Hoogewys.