Psygro (Psychiatrische Groepspraktijk) is een onafhankelijke aanbieder van Generalistische Basis- en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg en biedt zowel volwassen GGZ als jeugd GGZ vanaf 4 jaar. Psygro is een door de zorgverzekeringswet  en gemeenten erkende GGZ-instelling.

Sinds 2018 is Psygro (handelsnaam) onderdeel van INTER-PSY Groep.  Door deze inhoudelijke samenwerking zijn in staat om nog betere zorg te leveren.

U kunt zich aanmelden via ons digitaal inschrijfformulier voor zowel de volwassen als jeugd GGZ zorg. Voor een correcte verwerking van uw aanmelding hebben wij een verwijsbrief nodig. Wij nemen vervolgens spoedig contact met u op om een afspraak met u in te plannen.

 

Het is mogelijk dat wij u verzoeken om in de tussentijd alvast een vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan het eerste gesprek. Vervolgens wordt er naar aanleiding  van dit eerste oriënterend gesprek met één van onze behandelaren (jeugd twee) samen met de psychiater, klinisch-GZ psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ, eventueel in samenspraak met uw huisarts, een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van uw behandelplan voert u vervolgens een aantal vervolggesprekken met één van onze behandelaren. Medicatie kan ook een onderdeel uitmaken van uw behandelplan.

 

Psygro werkt vanuit de praktijk van uw huisarts of in de directe omgeving. Dit betekent dat u dichtbij huis en in een vertrouwde omgeving wordt behandeld. De behandelaren van Psygro en uw huisarts kunnen indien nodig snel met elkaar overleggen, zodat het behandelplan optimaal blijft afgestemd op uw situatie. Wij streven naar korte en overzichtelijke behandeltrajecten. Een behandeling kan doorgaans worden afgerond binnen vijf a tien contacten. Het belangrijkste is natuurlijk dat u door Psygro goed wordt geholpen: voor 95% van de patiënten is geen vervolgbehandeling meer nodig.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij  INTER-PSY (handelsnaam Psygro) behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u krijgen van:

 • de huisarts;
 • het sociaal wijkteam
 • een medisch specialist;
 • een jeugdarts

Contact

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Dat kan via 0299-607459 (op alle werkdagen tussen 9:00 en 17:00).

Hoofdlocatie: Wielingenstraat 86
Purmerend
0299 – 607459

Optie 1 volwassenen: info@psygro.nl
Optie 2 jeugd : jeugd@psygro.nl

Routes in geval van crisis:

 • Bij medisch spoedeisende vragen: Bellen huisarts of huisartsenpost
 • Bij acute (medische) hulp: Verzoek om ambulance of inzet politie (bellen 112)
 • Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling: bellen nummer Veilig Thuis (0800-2000)

Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden per vestiging van INTER-PSY (handelsnaam Psygro) in Noord-Holland. U ziet de wachttijd vanaf de aanmelding bij INTER-PSY/Psygro tot aan de start van een eerste gesprek (intake) welke gevolgd wordt door een behandeling. Voor de meest actuele informatie kunt u het beste contact opnemen met het Secretariaat.

Locatie Volwassenen
Bovenkarspel 13 weken
Zaandam Vorrinkplein
Zaandam Ronde Tocht
16 weken
Opmeer 13 weken
Purmerend
Purmerend Boeierstraat
13 weken
Risdam 13 weken

 

Locatie Jeugd
Amstelveen 6-10 weken
Zaandam Gedempte Gracht 24-28 weken
Purmerend 14-18 weken

Datum publicatie: 5 juli 2021

De wachttijden worden één keer per maand vernieuwd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

 • Onze hulp kan 100% worden vergoed door uw verzekeraar
 • Onze hulp is altijd dichtbij, wij werken vanuit verschillende locaties in de provincie Noord-Holland.

Overige informatie

Voor informatie over uw privacy, werkwijze, afspraken, wachttijden en de verschillende locaties,  wordt u doorverwezen naar de website van INTER-PSY. Daar vindt u ook de nodige informatie over de verschillende behandelingen die wij bieden.

Helaas kan het Psygro team u geen psychiatrische zorg bieden bij de onderstaande problematiek

 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Ernstige automutilatie
 • Psychotische toestandsbeelden
 • Ernstige dissociatie problematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Ernstige suïcidaliteit
 • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij >18 jaar) of hoger dan 35
 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)

Jeugd- en volwassen zorg

Psygro biedt diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en volwassen. Een psychisch probleem kan een grote impact hebben op het leven van u, uw kind maar op de rest van het gezin of vrienden. Er zijn veel soorten psychische stoornissen en problemen, zoals ASS/autisme, ADHD, angsten, depressie en trauma. Psygro helpt kinderen en ouders om het probleem op te lossen of om er beter mee om te gaan.

Voorbeelden van psychische problematiek waarbij wij hulp bieden:

 • boosheid en driftbuien
 • erg druk zijn
 • concentratieproblemen
 • angst / faalangst
 • moeite in contact met anderen
 • somberheid of depressieve gevoelens
 • trauma
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • geen controle over emoties
 • tics
 • stemmen horen