Psygro (Psychiatrische Groepspraktijk) is een onafhankelijke aanbieder van Generalistische Basis- en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg.  Psygro biedt zowel volwassen GGZ als jeugd GGZ vanaf 4 jaar. Psygro is een door de zorgverzekeringswet  en gemeenten erkende GGZ-instelling.

Sinds 2018 is Psygro onderdeel van INTER-PSY.  Door deze inhoudelijke samenwerking zijn in staat om nog betere zorg te leveren.

U kunt zich aanmelden via ons digitaal inschrijfformulier voor zowel de volwassen als jeugd GGZ zorg. Voor een correcte verwerking van uw aanmelding hebben wij de verwijsbrief van uw huisarts nodig. Wij nemen vervolgens spoedig contact met u op om een afspraak met u in te plannen.

 

Het is mogelijk dat wij u verzoeken om in de tussentijd alvast een vragenlijst in te vullen, voorafgaand aan het eerste gesprek. Vervolgens wordt er naar aanleiding  van dit eerste oriënterend gesprek met één van onze behandelaren (jeugd twee) samen met de psychiater, klinisch-GZ psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ, eventueel in samenspraak met uw huisarts, een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van uw behandelplan voert u vervolgens een aantal vervolggesprekken met één van onze behandelaren. Medicatie kan ook een onderdeel uitmaken van uw behandelplan.

 

Psygro werkt vanuit de praktijk van uw huisarts of in de directe omgeving. Dit betekent dat u dichtbij huis en in een vertrouwde omgeving wordt behandeld. De behandelaren van Psygro en uw huisarts kunnen indien nodig snel met elkaar overleggen, zodat het behandelplan optimaal blijft afgestemd op uw situatie. De wachttijden bij Psygro zijn kort. Bovendien streven wij naar korte en overzichtelijke behandeltrajecten. Een behandeling kan doorgaans worden afgerond binnen vijf a tien contacten. Het belangrijkste is natuurlijk dat u door Psygro goed wordt geholpen: voor 95% van de patiënten is geen vervolgbehandeling meer nodig.

Klik hier voor het inschrijfformulier ‘volwassenen’
Klik hier voor het inschrijfformulier ‘jeugd’

Aanmelden

Voor hulp  heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

 • de huisarts;
 • een medisch specialist;
 • een jeugdarts.

Contact

Wilt u meer weten over onze hulp? Neem dan contact op via 0299-607459 (op alle werkdagen tussen 9:00 en 17:00). Ook kunt u uw vraag per mail stellen: info@psygro.nl

In geval van ernstige situaties kan buiten kantooruren contact worden opgenomen via 050-2115316

Andere routes in geval van crisis:

 • Bij medische spoedeisende vragen: Bellen huisarts of huisartsenpost
 • Bij acute (medische) hulp: Verzoek om ambulance of inzet politie (bellen 112)
 • Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling: bellen nummer Veilig Thuis (0800-2000)
 • Voor Psygro gelden korte wachttijden.
 • Onze hulp kan 100% worden vergoed door uw verzekeraar
 • Onze hulp is altijd dichtbij, wij werken vanuit verschillende locaties in de provincie Noord-Holland.

Overige informatie

Voor informatie over uw privacy, werkwijze, afspraken, wachttijden en de verschillende locaties,  wordt u doorverwezen naar de website van INTER-PSY. Daar vindt u ook de nodige informatie over de verschillende behandelingen die wij bieden.

Psygro 
Hoofdvestiging:
Wielingenstraat 85,
1441 ZN Purmerend
Tel. 0299 – 607 459

Helaas kan het Psygro team u geen psychiatrische zorg bieden bij de onderstaande problematiek

 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Ernstige automutilatie
 • Psychotische toestandsbeelden
 • Ernstige dissociatie problematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Ernstige suïcidaliteit
 • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij >18 jaar) of hoger dan 35
 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)

Jeugd- en volwassen zorg

Psygro biedt diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar en volwassen. Een psychisch probleem kan een grote impact hebben op het leven van u, uw kind maar op de rest van het gezin of vrienden. Er zijn veel soorten psychische stoornissen en problemen, zoals ASS/autisme, ADHD, angsten, depressie en trauma. Psygro helpt kinderen en ouders om het probleem op te lossen of om er beter mee om te gaan.

Voorbeelden van psychische problematiek waarbij wij hulp bieden:

 • boosheid en driftbuien
 • erg druk zijn
 • concentratieproblemen
 • angst / faalangst
 • moeite in contact met anderen
 • somberheid of depressieve gevoelens
 • trauma
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • geen controle over emoties
 • tics
 • stemmen horen