Patiënttevredenheid 2020

De tevredenheid van patiënten wordt gemeten met de ROM en de vragenlijst CQ-index, een uitgebreide, landelijke ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid. De vragenlijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. Bij het einde van de behandeling wordt elke patiënt gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen. We vinden patiëntervaringen belangrijk en vertalen deze zoveel mogelijk naar beleid en naar verbeterpunten.

 

Het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten in 2020 aan INTER-PSY gaven is een 8,3.

Hieronder een overzicht van de scores op de 7 indicatoren waarop patiënten INTER-PSY hebben beoordeeld. De maximum score is 5.

Indicator Landelijk gemiddelde Score INTER-PSY
Bejegening door de behandelaar 4.7 4.7
Samen beslissen 3.9 4.1
Uitvoering behandeling 4.3 4.2
Bereikbaarheid 4.4 4.6
Keuzevrijheid betrokkenheid naasten 3.9 4.2
Informatie over bijwerkingen 3.5 4.1
Bespreken resultaten vragenlijsten 3.8 4.4

 

 

In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort INTER-PSY erg goed. Wij zijn erg trots op deze uitkomst en zullen als organisatie blijven streven naar het behouden van deze positieve resultaten door ons te blijven richten op de kwaliteit van hulpverlening en het zoeken naar verbetermogelijkheden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer: 050 – 364 34 09 of per e-mail: info@inter-psy.nl.