Overname van IPGGZ

 

U heeft als patiënt adviesrecht. Dat recht om ons advies te geven, heeft u onder meer als wij een andere instelling willen overnemen.

Daar is nu sprake van. Wij willen de aandelen van IPGGZ per 1 januari 2021 overnemen. Deze GGZ-instelling uit Groningen heeft ongeveer 50 werknemers. Hoewel deze praktijk INTER-PSY in de naam heeft, staat dit los van INTER-PSY. De cultuur en de werkwijze zijn verwant en gelijkwaardig, zodat de aansluiting vloeiend kan verlopen. Patiënten zullen niets merken van overname.
De zorg wordt voortgezet met dezelfde behandelaren en met dezelfde kwaliteit. Met deze overname vergroot INTER-PSY het marktaandeel in de regio en groeit de expertise van medewerkers.

Heeft u vragen of wilt u een reactie geven op dit plan? Dan kunt u een bericht sturen aan clientenpanel@inter-psy.nl.