Wetenschappelijk onderzoek

Naast een behandelinstituut is INTER-PSY een kennisinstituut. Er worden geregeld lezingen en workshops georganiseerd. En er worden verschillende wetenschappelijk onderzoeken gedaan. Op die manier wil INTER-PSY ook bijdragen aan de innovatie van de GGZ. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderzoekslijnen.

VSCG onderzoek
bij jonge kinderen

Betrokkenen: M.E. Buruma (promovendus), dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys, dr. A-M.N. Huyghen (RuG), dr. M.W.G. Van Dijk (RuG) & Prof. dr. P.L.C. van Geert (RuG)

De VSCG-vragenlijst (Vroeg Sociaal Communicatief Gedrag) is een vragenlijst voor ouders van jonge kinderen (0-6 jaar). Ouders beantwoorden vragen over oogcontact, sociale interesse, reageren op eigen naam, emoties, hechting, plezier delen, beurtwisselingen, kijken, volgen van oogbewegingen, volgen van wijzende vinger, wijzen, iets laten zien, geven, spelen, contactspelletjes, imitatie, gebaren en taal. De vragenlijst is in 2009 ontwikkeld door Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys.

JASPER training
bij jonge kinderen

Betrokkenen: M.E. Buruma (promovendus), A. Talboom, dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys & Prof. dr. C. Kasari (UCLA/USA)

De JASPER-training is een kortdurende, intensieve training gericht op het concreet aanleren van vaardigheden op het gebied van joint attention, symbolisch spel en emotieregulatie aan jonge kinderen (0-6 jaar). Gedurende 10 weken volgen ouders, samen met het kind, wekelijks deze training. Effectonderzoek naar deze training loopt; de voorlopige resultaten zijn veelbelovend (N=20 ASS).

Screeningslijst Eetgedrag Peuters

Betrokkenen: dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys & dr. M.W.G. Van Dijk (RuG)

Deze screeningslijst is de vertaling van de Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (Ramsay et al., 2011; van Dijk et al., 2011).

FAS-D onderzoek
bij kinderen & volwassenen

Betrokkenen: R. Kohl, A. Wattenburg & S. Kamp

Drinken door de moeder tijdens de zwangerschap kan grote gevolgen hebben voor het kind. Na de geboorte kan er sprake zijn van een Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD). Er wordt onderzoek gedaan naar het beter in kaart brengen van de psychologische, neurologische, medische en gedragsmatige problemen van mensen met FASD.

Theory-of-Mind Takenboek
bij kinderen

Betrokkenen: L. Clemmensen (University of Copenhagen, Denmark), Prof. dr. J. van Os (Maastricht University Medical Centre), A.M. Skovgaard (Mental Health Centre for Child and Adolescent Psychiatry, Denmark), M. Væver  (University of Copenhagen, Denmark), dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys (INTER-PSY), dr. A. Bartels-Velthuis (UMCG/RGOc), en Prof. dr. P. Jeppesen (University of Copenhagen, Denmark) 

In een grootschalige Deense studie van psychotische stoornissen bij een cohort van 11-jarigen wordt gebruik gemaakt van het ToM-Takenboek Freek (in 2007 ontwikkeld door Blijd-Hoogewys & Bartels-Velthuis), een test om de sociale cognitie te meten bij 10- tot 13-jarigen. Er wordt psychometrisch onderzoek gedaan naar deze test.

Onderzoek naar Executief Functioneren
bij mensen met een Depressie

Betrokkenen: drs. M. Top en dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys

Mensen met een depressieve stoornis kunnen veel problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse handelingen. De cognitieve functies als de concentratie en het werkgeheugen kunnen zijn verminderd. In de diagnostiek en behandeling van mensen met een depressie wordt nog niet veel aandacht besteed aan deze onderwerpen. Er wordt onderzoek gedaan middels de BRIEF-vragenlijst (Behavior Rating Inventory of Executive Functions) en een depressie lijst (Beck Depression Inventory-II).

BRIEF onderzoek
bij kinderen & volwassenen

Betrokkenen: M.L. Bezemer, dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys & Prof. dr. P.L.C. van Geert (RuG)

De BRIEF-vragenlijst (Behavior Rating Inventory of Executive Functions) bevraagt het executief functioneren van patiënten. Daarmee kan zicht gekregen worden op problemen t.a.v. inhibitie, schakelen, emotionele controle, initiëren, werkgeheugen, plannen/organiseren, organisatie van materialen en monitoren. Er wordt onderzoek gedaan naar het BRIEF-profiel bij infants, kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (incl. autismespectrumstoornis).