Samenwerkingen

INTER-PSY werkt samen met de volgende organisaties:

Final logo HR 28-1-2016

IPGGZ

IPGGZ biedt behandeling en begeleiding aan jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot ernstige psychische problemen.
Professionele hulp, dichtbij de patiënt en  persoonlijk contact is de filosofie van IPGGZ.

inter-fysio

Inter-fysio

Inter-fysio is gespecialiseerd in de behandeling van fysieke klachten die samenhangen met stress, spanning en vermoeidheid. Het gaat vaak om klachten waarvoor niet direct een lichamelijke oorzaak kan worden gevonden.

Voor de behandeling van complexe problematiek is soms samenwerking met andere medisch deskundigen nodig. Inter-fysio werkt daarom vaak samen met andere zorgprofessionals, zoals een arts, een psycholoog of een bedrijfsarts.

logo transcare

Transcare-Pijn

Transcare-pijn biedt professionele behandeling van chronische pijn. Dit is pijn waarvoor geen duidelijke lichamelijke beschadiging als oorzaak kan worden aangewezen en die minimaal drie maand bestaat. De patiënt krijgt een uitgebreide intake waarbij een arts, psycholoog en fysiotherapeut de patiënt onderzoekt en kijken naar de oorzaak van de pijn, maar wel vanuit dezelfde visie.