Missie

Wij behandelen patiënten met psychische of psychiatrische klachten opdat ze met meer zelfvertrouwen, veerkracht en autonomie de regie over hun eigen leven kunnen krijgen en houden. Hierbij hebben we ook aandacht voor alle aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van iemands gezondheid* en welzijn.

*Gezondheid: “Het vermogen zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Huber (2011)

Visie

INTER-PSY wil zowel qua inhoudelijke zorg als qua bedrijfsvoering pionier én vernieuwer zijn van het zorglandschap.
We werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten (evidence based) maar zijn toch flexibel, denken buiten de gebaande paden en nemen het voortouw om samen met andere partijen zorg op maat te kunnen bieden. We streven ernaar dat onze hulp niet lang nodig is, we helpen mensen snel zelfredzaam te worden én helpen de patiënt om over de hele linie gezonder te worden door hen zelf keuzes te laten maken (functioneren, veerkracht en zelfregie). Dit gebeurt steeds meer ambulant, met de beste professionals, met behulp van de nieuwste technologie én vooral in goed overleg met de patiënt. Hierbij hanteren wij de principes van positieve gezondheid en stellen wij zowel een allesomvattende (holistische) integrale benadering van gezondheid als preventie centraal.

Onze werkwijze

Wij bieden psychische en psychiatrische hulp die het snelste en best mogelijke resultaat oplevert. Hoe? Door de relatie tussen behandelaar en patiënt centraal te stellen en echt te luisteren naar de behoeften, wensen en verwachtingen. Door breed te kijken naar de verschillende levensdomeinen en niet alleen te focussen op ziekte en klachten. We streven ernaar dat de behandelaar die het intakegesprek voert en ook de behandeling op zich neemt, opdat de patiënt niet met steeds andere hulpverleners te maken krijgt.

 

INTER-PSY werkt met INTER-Teams. Een INTER-team is een vast heterogeen team dat bestaat uit zorgprofessionals/specialisten van verschillende GGZ- en GGZ-aanpalende disciplines (klinisch/GZ/basispsychologen, GGZ-artsen, psychiaters, GGZ-maatschappelijk werkers, GGZ-diëtisten, GGZ-fysiotherapeuten, GGZ-opvoedingsondersteuners en GGZ-jobcoaches). Alle specialismen komen samen binnen één team en daarbinnen worden alle psychische aandoeningen en patiënten van alle leeftijden behandeld. INTER-PSY werkt met evidence based zorgpaden die modulair ingezet kunnen worden.
De combinatie van de INTER-teams met variabel inzetbare en stapelbare zorgpaden (“stepped-care”) voorkomt dat patiënten in kant-en-klare, starre, voorgeprogrammeerde zorglijn (“stoornisgerichte zorgwasstraten”) terechtkomen. De INTER-teams ont-schotten zowel op gebied van SGGZ/ BGGZ, leeftijdsgebied (kinder/jeugd/volwassen) als op aandoeningengebied. Deze werkwijze is niet alleen uniek in Nederland maar is ook zeer patiëntvriendelijk en destigmatiserend.

 

Door het intensief samenwerken met diverse GGZ-specialisten (zowel in één INTER-team als tussen de INTER-teams) en door breed te kijken naar de verschillende levensdomeinen, loopt INTER-PSY voor op de landelijke ontwikkelingen om in 2025 over te gaan naar netwerkgeneeskunde/ systeemgeneeskunde. Uiteraard hebben we, en blijven we ook streven naar, goede samenwerkingen met collega zorginstellingen.

Kernwaarden

Vertrouwen
Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar. Vertrouwen vormt de basis in het contact tussen behandelaar en patiënt. Vertrouwen is noodzakelijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen omgaan. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen collega’s. Leidinggevenden geven medewerkers het vertrouwen om zelfstandig te werken en binnen de gestelde kaders zelf beslissingen te nemen.

 

Verbinden
Wij hechten veel belang aan samenwerking. Samen met de patiënt, samen met zijn/haar omgeving, familie en naasten. Samen met collega’s en andere instellingen en bedrijven. Wij nemen het initiatief om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. In feite vormen wij zowel met patiënten, collega’s als met andere instellingen en stakeholders een TEAM.

 

Veranderingsgerichtheid
Wij zijn een behandelinstelling hetgeen impliceert dat we samen met de patiënt gericht zijn op verandering (“veranderingsgerichtheid”). Van de patiënt verwachten wij dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor verandering dat gericht is op groei en ontwikkeling. Wij gaan niet onbeperkt door met behandelen. Als er geen verandering meer mogelijk is dan wel de wens tot verandering ontbreekt dan wordt patiënt indien geïndiceerd, doorverwezen voor begeleiding.

 

Kern Competenties
Van al onze medewerkers, zowel behandelend als niet-behandelend personeel, verwachten wij dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werkzaamheden en zelfstandig kunnen functioneren op het niveau van hun functie. Hierbij is proactieve inzet en service gerichtheid een vereiste.

 

Efficiëntie en samenwerking
Wij streven naar een flexibele inzet die gericht is op efficiëntie. Vandaag beginnen en niet pas morgen. Samenwerking is noodzakelijk, zowel intern als met externe partijen. De verschillende specialisten werken niet alleen in één INTER-team samen maar zijn ook organisatiesensitief, zoeken verbinding met andere INTER-teams en streven naar samenwerking met specialisten buiten INTER-PSY.