ISO 9001:2015 certificering

INTER-PSY heeft een ISO 9001:2015 certificering. Hiermee tonen we aan dat de patiënt centraal staat, we intern de zaken goed op orde hebben en dat we voortdurend en systematisch werken aan het verbeteren van het aanbod.

 

Meer informatie over ISO 9001:2015 klik hier.

Keurmerk Basis GGZ

keurmerkBGGZINTER-PSY heeft het keurmerk Basis GGZ en heeft daarmee aangetoond aan alle normen van dit keurmerk te voldoen. Aanbieders van Generalistische Basis GGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. De behandeling start zo snel mogelijk, de patiënt praat mee over de eigen behandeling en de behandelaar ondersteunt de patiënt met gesprekken en eHealth.  Een keurmerkdrager legt de lat hoger, onder meer als het gaat om patiëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van patiënten. Meer informatie over het keurmerk: www.kibg.nl

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen. Voor het opstellen van het kwaliteitsstatuut, dient gebruik te worden gemaakt van het model GGZ Kwaliteitsstatuut.
INTER-PSY heeft ook een kwaliteitsstatuut opgesteld. Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en hier te lezen.