ISO 9001:2015 certificering

INTER-PSY heeft een ISO 9001:2015 certificering. Hiermee tonen we aan dat de patiënt centraal staat, we intern de zaken goed op orde hebben en dat we voortdurend en systematisch werken aan het verbeteren van het aanbod.

 

Meer informatie over ISO 9001:2015 klik hier.

Keurmerk Basis GGZ

keurmerkBGGZINTER-PSY heeft het keurmerk Basis GGZ en heeft daarmee aangetoond aan alle normen van dit keurmerk te voldoen. Aanbieders van Generalistische Basis GGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. De behandeling start zo snel mogelijk, de patiënt praat mee over de eigen behandeling en de behandelaar ondersteunt de patiënt met gesprekken en eHealth.  Een keurmerkdrager legt de lat hoger, onder meer als het gaat om patiëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, samenwerking in de keten en transparantie over de werkwijze en ervaringen van patiënten. Meer informatie over het keurmerk: www.kibg.nl

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen. Voor het opstellen van het kwaliteitsstatuut, dient gebruik te worden gemaakt van het model GGZ Kwaliteitsstatuut.
INTER-PSY heeft ook een kwaliteitsstatuut opgesteld. Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en hier te lezen.

Toegankelijkheidsverklaring
Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen. Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.
INTER-PSY wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.
INTER-PSY heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van INTER-PSY waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. INTER-PSY heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke producten deze verklaring geldt
INTER-PSY maakt gebruikt van twee online platformen voor cliënten, namelijk: wellbee cliëntportaal en therapieland. Voor beide staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsverklaring van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.
Deze verklaring geldt voor:
• wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)
• eHealth applicatie (van leverancier ‘Therapieland)
Verbeteringen en feedback
We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar info@inter-psy.nl
Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.