Over INTER-PSY

INTER-PSY is een GGZ instelling voor Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en Jeugd GGZ. Aanmelden bij INTER-PSY kan op basis van een verwijsbrief van de huisarts, JGZ/GGD arts, Sociale wijkteams, Centrum voor Jeugd & Gezin of Bureau Jeugdzorg.

INTER-PSY biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten. U kunt een beroep doen op een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker van INTER-PSY in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waar INTER-PSY over meerdere vestigingen beschikt.

 • Relatief korte wachtlijsten
 • Vergoeding vanuit alle zorgverzekeraars
 • Zorg dichtbij de patiënt, dankzij meerdere vestigingen

Contra-indicaties
Als een patiënt wordt aangemeld wordt gekeken of INTER-PSY daadwerkelijk hulp kan bieden. Contra-indicaties voor aanmelding bij INTER-PSY zijn o.a.:

 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Ernstige automutilatie
 • Psychotische toestandsbeelden
 • Ernstige dissociatie problematiek
 • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
 • Ernstige suïcidaliteit
 • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij >18 jaar) of hoger dan 35
 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)

Hiervoor is een meer intensieve en specialistische behandeling vereist, zoals in een open of gesloten klinische setting.