Logo Inter-psy O&O

 

 

 

 

INTER-PSY Ontwikkeling & Opvoeding (INTER-PSY O&O) biedt Jeugd GGZ en Jeugdzorg. Ouders en kinderen kunnen hier terecht met opgroei- en opvoedingsproblemen, maar ook voor diagnostiek en behandeling van psychische problematiek. INTER-PSY O&O richt zich op kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en biedt een totaalaanpak, zodat niemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Ontwikkeling en opvoeding zijn in onze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze twee worden echter vaak los van elkaar gezien bij de aanpak van problematiek. Hierdoor wordt meestal maar een deel van de problemen opgemerkt en aangepakt, en het komt regelmatig voor dat kinderen worden doorverwezen naar meerdere instanties voor hulp op verschillende gebieden. Als een kind bij ons komt wordt altijd gekeken naar zowel ontwikkeling als opvoeding. Doordat wij alles in huis hebben kunnen we onze hulp opschalen als het nodig is en ook weer terugschakelen wanneer dat kan. INTER-PSY O&O vindt het belangrijk dat de zorg voor kinderen en jeugd laagdrempelig en goed toegankelijk is. Onze hulp is voor u kosteloos: Jeugd GGZ en Jeugdzorg worden allebei vergoed door uw gemeente.

 

De omgeving
De omgeving heeft invloed op de ontwikkeling van het kind. Maar het kind heeft ook invloed op de omgeving. In overleg wordt de omgeving zoveel als mogelijk bij de begeleiding en behandeling betrokken. Denk hierbij aan het gezin, de school, het kinderdagverblijf, de sportschool etc.

“Mijn zoon durft weer naar buiten”
Moeder van zoon (14 jaar) met psychische problematiek

Het is verschrikkelijk als je kind zo ongelukkig en angstig is. De kennismaking bij INTER-PSY deed ik als moeder alleen, want onze zoon wilde zelf niet mee. >> Lees verder 

Aanmelden

Voor hulp via de jeugd-GGZ heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

 • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
 • de huisarts;
 • een medisch specialist;
 • een jeugdarts.

Contact

Wilt u meer weten over onze hulp? Neem dan contact op via 050-36 43 409 (op alle werkdagen tussen 9:00 en 17:00). Ook kunt u uw vraag per mail stellen: info@inter-psy.nl

In geval van ernstige situaties kan buiten kantooruren contact worden opgenomen via 050-2115316

Andere routes in geval van crisis:

 • Bij medische spoedeisende vragen: Bellen huisarts of huisartsenpost
 • Bij acute (medische) hulp: Verzoek om ambulance of inzet politie (bellen 112)
 • Bij specifieke zaken rondom huiselijk geweld of kindermishandeling: bellen nummer Veilig Thuis (0800-2000)
 • Crisissituaties bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar; Bellen meldpunt spoed voor Jeugd:
  www.spoedvoorjeugdgroningen.nl (Groningen)
  www.spoed4jeugd.nl (Friesland)
  www.spoedvoorjeugddrenthe.nl (Drenthe)
 • Voor hulp bij INTER-PSY gelden wachttijden. Klik hier voor het actuele overzicht van de wachttijden per locatie.
 • Onze hulp is voor u kosteloos. Jeugd GGZ en Jeugdzorg worden vergoed door uw gemeente.
 • Onze hulp is altijd dichtbij, wij werken vanuit verschillende locaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Ook hulp in de thuissituatie is mogelijk.

Jeugdzorg

Hebt u vragen of zorgen over de ontwikkeling en/of het gedrag van uw kind? Ervaart u problemen bij de opvoeding en weet u niet welke methoden u het beste kunt inzetten? U kunt met uw vragen terecht bij uw huisarts, het wijkteam, het consultatie-bureau, kinderdagverblijf of school van uw kind. Als u er samen met de professionals uit uw omgeving niet uitkomt, dan kunt u worden doorverwezen naar INTER-PSY O&O. Het doel van onze hulpverlening is zorgen dat kinderen en jeugdigen veilig en onbekommerd kunnen opgroeien. INTER-PSY O&O biedt hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: thuis of op een van onze locaties, individueel of als gezin. In sommige gevallen is hulp bij de opvoeding niet voldoende of niet de juiste oplossing voor de problemen. Als uw kind bijvoorbeeld een psychische stoornis of psychische problemen heeft, dan kan behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg helpen. Indien nodig kan INTER-PSY O&O Jeugd GGZ inzetten.

Jeugd GGZ

INTER-PSY O&O biedt diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek aan kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar. Een psychisch probleem kan een grote impact hebben op het leven van uw kind en ook op de rest van het gezin. Er zijn veel soorten psychische stoornissen en problemen, zoals ASS/autisme, ADHD, angsten, depressie en trauma. INTER-PSY O&O helpt kinderen en ouders om het probleem op te lossen of om er beter mee om te gaan.

Voorbeelden van psychische problematiek waarbij wij hulp bieden:

 • boosheid en driftbuien
 • erg druk zijn
 • concentratieproblemen
 • angst / faalangst
 • moeite in contact met anderen
 • somberheid of depressieve gevoelens
 • trauma
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • geen controle over emoties
 • tics
 • stemmen horen

Kosten

De begeleiding en behandeling is voor u kosteloos. Uw gemeente vergoedt jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jeugd-GGZ). Dit staat in de Jeugdwet. De aanvraag voor deze vergoeding wordt voor u gedaan, u hoeft hier als ouders/verzorgers zelf geen actie te ondernemen.

 • Als de huisarts of een gecertificeerde instelling uw kind heeft verwezen naar INTER-PSY, dan vragen wij de beschikking aan bij de betreffende gemeente. Met de beschikking geeft de gemeente toestemming voor het leveren van zorg.
 • Als het gebiedsteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin uw kind naar INTER-PSY heeft verwezen dan geeft een van deze partijen de beschikking af.
 • De gemeentes hebben veelal aanvullende informatie nodig (o.a. de hulpvraag, aard van de problematiek, eventueel aanvullend onderzoek, behandeldoelen en behandelplan) om een (verlenging van de) beschikking af te geven. Deze informatie zal dan ook, met toestemming van ouders (en jeugdigen vanaf 12 jaar) moeten worden gedeeld met de gemeente. Wanneer ouders geen toestemming geven voor het uitwisselen van informatie en ze toch jeugdhulp willen, dan kunnen ze zich melden bij de gemeente en zelf beslissen welke informatie ze verstrekken op basis waarvan de gemeente vervolgens wel/geen toewijzing geeft.