Ontwerp TopsportZorgCentrum

Op maandag 13 februari werd het ontwerp voor het TopsportZorgCentrum gepresenteerd. Op sportpark Corpus den Hoorn zal vanaf medio 2017 het TopsportZorgCentrum gaan verrijzen. Een multifunctioneel gebouw dat topsport, topzorg, topkennis en topondernemen verbindt en een brug wil slaan naar de breedtesport en naar vitaliteit in Noord-Nederland. De combinatie van al deze functionaliteiten op één locatie en onder één dak is uniek in Nederland. Het is hét visitekaartje om de (inter)nationale uitstraling en aantrekkingskracht op topsporters, kenniswerkers/studenten (Groningen als City of Talent) en bedrijven te verwerven. Het TopsportZorgCentrum is een gezamenlijk initiatief van de hoofdgebruikers FC Groningen, INTER-PSY en VNO-NCW / MKB Noord in directe samenwerking met Euroborg NV en Provincie Groningen.

Topsportzorgcentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artist impression Leeuwenkamp Architecten Alkmaar

 

Meer dan alleen Topsport
Euroborg NV (tevens eigenaar van het Noordlease stadion en gemeente Groningen als aandeelhouder) treedt op als opdrachtgever en verhuurder voor het ‘Groene centrum’, waar voormalig topsporter en topcoach Gerard Kemkers namens FC Groningen aan de slag gaat met de integrale ontwikkeling van topsport. Onderdeel van deze topsportgedachte is het Performance Center, een kenniscentrum dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze de fysieke gesteldheid, mentale weerbaarheid, technische prestaties, tactische concepten en lifestyle van sporters tracht te optimaliseren.

Het gebouw is meer dan alleen Topsport. Een belangrijk onderdeel van het centrum is de fysieke en programmatische synergie. Het TopsportZorgCentrum is bedoeld als broedplaats waar topsport, zorg, kennis en bedrijven bij elkaar komen om een sport- en beweegklimaat te stimuleren, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, en de kwaliteiten van de regio breder op de kaart te zetten.

 

Opzet Gebouw
De begane grond en eerste verdieping is bestemd voor FC Groningen. Zowel het eerste elftal als alle zes opleidingsteams krijgen de beschikking over een eigen kleedkamer. Daarnaast wordt op de begane grond het Performance Center en een multifunctionele topsporttrainingshal gerealiseerd met o.a. een 40m sprintbaan en een krachthonk, waar ook andere topsporters uit de regio onder begeleiding kunnen trainen. Op de eerste verdieping komen een openbaar toegankelijk horeca- en ontmoetingscentrum, kantoren van FC Groningen en het spelershome van de voetballers.

 

De tweede verdieping wordt geëxploiteerd door INTER-PSY. In samenwerking met diverse zorgpartijen (waaronder het Martiniziekenhuis) en aan sport en bewegen gerelateerde zorg zoals sportartsen, fysiotherapie, (sport)podologie, sportpsychologen en voedingsdeskundigen wordt daar een gezamenlijke sportzorg en beweegconcept neergezet. De medische sportbegeleiding krijgt een bovenregionale invulling voor alle top- en breedtesporters in Noord-Nederland. Daarnaast zal het centrum dienstverlening gaan verrichten op het stimuleren en begeleiden van beweging en het thema vitaliteit.

 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW / MKB Noord wordt hoofdhuurder van de vierde verdieping om zo invulling te geven aan de ambities ten aanzien van vitaliteit. De combinatie sport, zorg en ondernemen zorgt voor synergie en kruisbestuiving, en moet resulteren in de meest vitale werkplek van Noord-Nederland. Niet alleen in het gebouw zelf maar juist ook de vertaling naar vitaliteit op de werkvloer van bedrijven en organisaties in de regio.

 

170214 - TopsportZorgCentrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een landmark voor Groningen

Op dit moment is het bouwteam volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zomer gaat Friso Bouwgroep aan de slag met het vier verdiepingen tellende gebouw op het parkeerterrein van sportpark ‘Corpus den Hoorn’. Het pand krijgt een opvallende groene aluminium gevel, waarmee het een landmark voor Groningen langs de A7 moet worden. Het parkeerterrein wordt heringericht voor de start van de bouw van het centrum. Friso heeft 11 maanden de tijd om het aardbevingsbestendige gebouw aan de A7 te realiseren. Medio 2018 zullen de hoofdgebruikers hun intrede maken in het nieuwe onderkomen.