Nascholingsbijeenkomst 12 december 2016

Psychiatrie anno 2017… keurslijf of mogelijkheden?
Nascholingsbijeenkomst voor psychiaters en klinisch psychologen

Thema
De hoogst gekwalificeerde professionals in de GGZ (klinisch psychologen en psychiaters) zijn steeds meer tijd kwijt aan verplichte ‘bureaucratie’, zoals ROM, DBC-registratie, DSM-5 classificaties, en het naleven van behandelrichtlijnen en zorgpaden. Dit alles heeft o.a. te maken met het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, de recente stelselwijzigingen, transformaties en toegenomen eisen van kwaliteitsregistraties. Volgens de beweging Nieuwe GGZ (Delespaul e.a., 2016) gaan de richtlijnen en ‘symptoomgeneeskunde’ ten koste van de behoeften en context van het individu. Zorgen de bovengenoemde verplichtingen voor een hogere werkdruk? En gaat dit inderdaad ten koste van de aandacht voor de patiënt? Of bieden de strakke kaders ook nieuwe mogelijkheden?

Zorgverzekeraars vragen om transparantie. Ook in de maatschappij wordt het steeds belangrijker om verantwoording af te leggen voor wat je doet. Veel bureaucratische verplichtingen kunnen worden omgebogen naar zinvolle stuurinformatie of naar een methode om een specifiek doel te bereiken. Dankzij ROM-resultaten kunnen we bijvoorbeeld, samen met de patiënt, beter beoordelen of de behandeling moet worden doorgezet, afgebouwd of dat er een ander soort behandeling nodig is. Dit komt ook de eigen regie van de patiënt ten goede. Er is sprake van Stepped Care, Matched Care en Shared Decision Making. Een ander voorbeeld zijn de zorgpaden, welke kunnen zorgen voor transparantie over de geboden zorg. Maar hoe gaan we om met uitzonderingen? En is het erg dat behandelaren door de richtlijnen een deel van hun vrijheid verliezen?

Een ding is zeker: hulpverleners in de GGZ kunnen het zich niet meer permitteren om niet verder te kijken dan puur de patiëntenzorg. De gezondheidszorg en de maatschappij veranderen in een razendsnel tempo. Om goed te kunnen functioneren in deze veranderende omgeving moeten hulpverleners vaak een extra stap zetten om controle te houden over hun werk. Dit betekent meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, efficiëntie en transparantie. Hoe doen we dit in Noord-Nederland?

Programma
18.30 uur    Ontvangst inclusief soep en broodjes
19.00 uur    Opening en voordracht drs. C.J.M. (Carl) Blijd
                   Psychiater en Directeur Behandelzaken INTER-PSY
19.20 uur    Voordracht drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing
                   Bestuursvoorzitter Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag
19.40 uur    Voordracht dr. E.M.A. (Els) Blijd-Hoogewys
                   Klinisch psycholoog, Manager Behandelzaken INTER-PSY
20.00 uur    Discussie
20.30 uur    Afsluiting met borrel

Accreditatie is aangevraagd bij NVvP & FGzPt

Locatie en programma

shutterstock_413317603

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk, graag vóór 5 december 2016.
Dat kan via communicatie@inter-psy.nl

Tijd
Ontvangst vanaf 18.30 uur.
Start programma vanaf 19.00 uur.

Locatie
HEALTH i LOUNGE, FC Groningen Noordlease stadion, Boumaboulevard 43, 9723 ZS Groningen.
U kunt zich melden bij de balie van de hoofdingang.