Jaar in jaar uit hebben veel jonge kinderen te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, een ernstig auto-ongeluk of een nare ziekenhuiservaring. De hieruit voortvloeiende traumaklachten kunnen zó op de voorgrond staan, dat onderliggende ontwikkelingsproblematiek niet opgemerkt wordt. Dit is wel essentieel, met name als het gaat om autisme.

Els Blijd-Hoogewys en Saskia Til schrijven hierover dat spelobservatie in de diagnostiek tijdig helderheid kan bieden. Via deze aanpak kan blijken of er sprake is van alleen traumaklachten of ook autisme.

Het volledige artikel van het Vakblad Vroeg kun je hier lezen: Els Blijd-Hoogewys en Saskia Til – Laat autisme niet ondersneeuwen (Vroeg, 2020)