De stichting Eigen Woonplek organiseert  huisvesting, begeleiding en informele zorg voor mensen met een vorm van autisme. Het betreft een vorm van geclusterd wonen, met 15 – 20 zelfstandige woningen in elkaars directe nabijheid, in de stad Groningen.

 

INTER-PSY is betrokken ten behoeve van de diagnostiek en eventuele ambulante behandeling. Er wordt een intake gedaan, waarbij de autisme en eventuele overige (psychiatrische) problematiek, in kaart wordt gebracht. Er wordt advies gegeven t.a.v. een match met het bewonersprofiel van Eigen Woonplek. De woonbegeleiding wordt door Woondroomzorg vormgegeven.

Voor informatie over dit project kunt u mailen naar eigenwoonplek@gmail.com

eigenwoonplek-logo