Hulp aan moeder met autisme onontgonnen terrein

 

Aandacht voor moeders met een autismespectrum stoornis is veelal nog een blinde vlek voor zorgprofessionals. Hulp rondom hun moederschap in relatie tot de zorg aan hun jonge kinderen is vanuit de gangbare voorzieningen niet toereikend. Wat zijn aangrijpingspunten voor een betere begeleiding? 

 

Het moederschap brengt sowieso veel veranderingen met zich mee, maar is voor vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS) nog ingrijpender. ASS is een informatieverwerkingsstoornis en wanneer een vrouw moeder wordt komt er juist heel veel nieuwe informatie op haar af. Dit maakt deze moeders kwetsbaarder. Het is belangrijk dat er aandacht is voor wat er bij hen tijdens zwangerschap, geboorte en moederschap anders kan verlopen dan bij moeders zonder ASS, niet in de laatste plaats met het oog op de ontwikkeling van hun kinderen.

‘Iemand met ASS heeft moeite met het toeschrijven van intenties, gedachten en gevoelens’

Afstemmen ASS is zoals bekend een informatieverwerkingsstoornis. Het goed afstemmen op wat met name een baby, peuter of kleuter nodig heeft, kan voor een moeder met ASS te veel of te moeilijk zijn. Dit kan op verschillende manieren problemen geven, zowel bij moeder als kind. Goede signalering van deze problemen staat in de eerste lijn, denk aan huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen en consultatiebureaus, echter nog in de kinderschoenen. Het is dan ook van belang dat hierover meer kennis komt en dat dit breed gedeeld wordt. Alleen met goede signalering kan er hulp op maat geboden worden. 

‘Door het missen van non-verbale communicatie kan een kind onbedoeld veel te kort komen’

Het binnenkomen van prikkels, het hieraan betekenis geven en het verrichten van de daarbij passende handelingen kan bij een ASS-moeder anders verlopen. Neem een huilende baby. De informatieverwerking verloopt als volgt: moeder hoort het geluid (input), ze bedenkt dat ze de baby hoort huilen (throughput) en gaat naar de baby toe om te ontdekken wat er aan de hand is en handelend op te treden (output). In dit proces van informatieverwerking kunnen zich bij iemand met ASS verschillende problemen voordoen. Deze kunnen verklaard worden vanuit wat we weten over Zintuiglijke waarneming, Theory-of-Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies.

 

Lees het volledige artikel via: Vakblad Vroeg

 

Geschreven door: Anja Talboom en Marijke Boer
Specialistisch ambulant behandelaars Expertise Team Jonge Kind. Beiden zijn tevens verbonden aan de zwangerschapspoli i.o., bij INTER-PSY te Groningen.