Kosten

INTER-PSY is een zorginstelling voor basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De kosten voor diagnostiek en behandeling komen voor rekening van uw zorgverzekeraar. Deze kosten tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. INTER-PSY heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland behalve met De Friesland. Dit heeft echter voor u geen consequenties voor de vergoeding van de zorg.

 

Kosten
Voor een behandeling bij INTER-PSY heeft u een verwijsbrief nodig. De kosten van de gesprekken (intake, diagnostiek en/of behandeling en administratie t.b.v. uw dossier) worden vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.
Een consult binnen de GGZ duurt standaard 45 minuten. Daarnaast wordt er 15 minuten gerekend voor overleg, rapportage en administratie, zoals het op orde maken van het dossier.

 

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat u moet betalen als u kosten maakt voor zorg uit uw basisverzekering. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het eigen risico vast. Als u zorgkosten heeft gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen, dan krijgt u hiervan bericht van uw zorgverzekeraar. Hierin zijn bijna alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. U kunt bij uw zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

 

Wanneer er voor uw behandeling een nieuwe DBC wordt gestart dan worden de kosten opnieuw verrekend met uw eigen risico. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vervolg-DBC wordt gestart. U betaalt jaarlijks maximaal het wettelijk eigen risico, of het door u vrijwillig verhoogde eigen risico.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Yvonne Bruins via het algemeen telefoonnummer 050 – 364 34 09 of per e-mail: eigenrisico@inter-psy.nl.