Aanmelden bij INTER-PSY

Aanmelden bij INTER-PSY kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams

 

Zodra de verwijsbrief binnen is, wordt de inschrijving definitief. De aanmeldingen worden dagelijks gescreend. Daarbij wordt gekeken of een aanmelding daadwerkelijk geïndiceerd is voor ambulante hulp door INTER-PSY.

Contra-indicaties voor aanmelding bij INTER-PSY zijn o.a.:

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
  • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  • Primaire verslavingsproblematiek
  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
  • Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 35

Hiervoor is een meer intensieve en specialistische behandeling vereist, zoals in een open of gesloten klinische setting. Na de indicatie wordt de patiënt gekoppeld aan een intaker/behandelaar. Dit gebeurt aan de hand van de aangegeven problematiek en de reden van aanmelding. Er volgt dan een – uiteraard in overleg te plannen – intakegesprek. Bij INTER-PSY streven we ernaar dat de intaker ook de behandeling op zich neemt, opdat de patiënt niet met steeds andere hulpverleners te maken krijgt.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

Telefoonnummer 050 – 36 43 409 of
per mail: info@inter-psy.nl.