Hoe krijg ik hulp

Wanneer u bij INTER-PSY in behandeling komt, gaan hier een aantal stappen aan vooraf:

 

Voordat u bij ons komt
Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner doen zelf de behandeling. Kunt u daar onvoldoende behandeld worden? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar INTER-PSY. Wij bieden zowel Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en Jeugd GGZ. U kunt zelf bij uw verwijzer een voorkeur voor een zorgverlener (zoals bijvoorbeeld INTER-PSY) aangeven. Ook kunt u bij doorverwijzing alvast zelf contact met ons opnemen voor het doorgeven van eventuele aanvullende gegevens en/of uw wensen en voorkeuren.

 

Inschrijving
INTER-PSY heeft voor de inschrijving een verwijsbrief nodig. Deze moet afkomstig zijn van een huisarts, JGZ-arts, GGD-arts, een specialist, het Centrum voor Jeugd & Gezin of andere sociale wijkteams. Zodra de verwijsbrief binnen is, wordt de inschrijving definitief en wordt er een intaker/behandelaar toegewezen die aansluit bij wat we al van u weten. Wanneer de wachttijd verstreken is wordt u gebeld door INTER-PSY voor het maken van een eerste afspraak. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de afspraak.

 

Wanneer u bij ons komt
Afhankelijk van de vestiging waar u bent, belt u aan of loopt u naar binnen naar de balie. Bij de eerste afspraak dient u uw identiteitsbewijs mee te nemen. U meldt zich bij de balie en kan in de wachtkamer plaats nemen. U wordt vervolgens opgehaald door uw intaker/behandelaar.

 

Behandeling
Bij INTER-PSY streven we ernaar dat intaker ook de behandeling op zich neemt, opdat de patiënt niet met steeds andere hulpverleners te maken krijgt. In het eerste gesprek (intakegesprek), krijgt u meer informatie over de vervolgprocedures en de behandelmodules van INTER-PSY. Aan de hand van de diagnose die gesteld wordt, zal er een behandeladvies worden gegeven. Aan het eind van het behandelingstraject volgt er altijd een evaluatie. Voor meer informatie kunt u kijken in het menu ‘Behandelingen’.