HEALTH i PORT is met onmiddellijke ingang de nieuwe tenuepartner van FC Groningen voor het seizoen 2015/2016. Het nieuwe platform voor bedrijven en instellingen op het gebied van Health, Performance en Vitality brengt zorg, research en performance samen onder één noemer. HEALTH i PORT is een initiatief van GGZ-instelling INTER-PSY en FC Groningen tegen de achtergrond van een sterk veranderend zorglandschap in Nederland.

 

HEALTH i PORT zal icoonprojecten, die onder meer ontwikkeld worden in het Topsportzorgcentrum, gaan toepassen voor een breed publiek. Het nieuwe platform krijgt een hechte relatie met het beoogde ultramoderne complex op Sportpark Corpus den Hoorn aan de A7 in Groningen. In het Topsportzorgcentrum komt op de derde verdieping een volledige zorglaag, waar twee thema’s centraal staan: gezondheid en vitaliteit enerzijds en sportmedisch advies aan de andere kant. Deze medische sportbegeleiding krijgt een bovenregionale invulling voor alle (top)sporters in Noord-Nederland. Het Martiniziekenhuis, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en Siemens hebben zich reeds verbonden aan het Topsportzorgcentrum.

health i port 3

 

 

Het te realiseren Topsportzorgcentrum van Groningen is voorzien van de meest geavanceerde trainings- en opleidingsfaciliteiten, met technologischekennis en een sportwetenschappelijke benadering, waar een topsportklimaat heerst op gebied van sportieve voetbaltechnische prestaties, fysieke gesteldheid, mentale weerbaarheid en life style. Aan het gebouw is een professionele trainingshal gekoppeld.

 

Het complex zal dienen als trainingsfaciliteit voor alle (jeugd-)elftallen van FC Groningen en moet een impuls geven aan het topsportklimaat van FC Groningen op het gebied van sportwetenschap, medische/paramedische begeleiding en fysieke training. De geboden nieuwe faciliteiten komen ook ten dienste te staan van de recreatieve en breedtesport in Noord-Nederland.

 

Niet alleen de technische en fysieke kwaliteiten zijn relevant voor topsporters, óók de mentale begeleiding en opleiding zijn cruciaal. De innovatieve GGZ-organisatie INTER-PSY haakte daarop in en werd wegbereider voor HEALTH i PORT. Een nieuw concept waarbij researchresultaten en nieuwe ontwikkelingen vanuit de topsportzorg hun weg vinden naar een veel bredere doelgroep. Nederland verandert en de zorg verandert mee. Veranderende regelgeving, een groeiende zorgvraag, veranderende bekostiging van de gezondheidszorg en een vergrijzing van de arbeidsmarkt vragen om het denken in ketens. Ondernemerschap is een voorwaarde om de zorg betaalbaar te houden. Een bewuste en gezonde levensstijl van mensen zorgt voor een duurzamere maatschappij.

 

HEALTH i PORT brengt partijen bij elkaar om gezamenlijk de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg – en de werkgelegenheid – in Noord-Nederland te vergroten. Het is een platform waar partijen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken aan innovaties. HEALTH i PORT vormt het portaal voor bijeenkomsten en geaccrediteerde kennisactiviteiten voor verschillende segmenten in de zorg. De partners en leden van het platform zullen voor deze activiteiten gebruikmaken van de faciliteiten van de Health i Lounge in Euroborg.

 

Het Topsportzorgcentrum is een belangrijke pijler onder het technisch beleidsplan van FC Groningen: ‘2018: talenten op één’, waarbij vanaf genoemd jaartal tenminste de helft van de eerste selectie dient te bestaan uit zelf opgeleide spelers. Topcoach Gerard Kemkers is de manager van het complex, dat vier lagen van 1.000 m2 beslaat, en performance manager van FC Groningen op het gebied van trainingsfaciliteiten en –ontwikkelingen.

 

HEALTH i PORT wordt als tenuesponsor de opvolger van de Energy Valley Topclub, die de afgelopen vier seizoenen op de achterzijde van het wedstrijdshirt van FC Groningen heeft geprijkt. De netwerkorganisatie, die invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector in Noord-Nederland, blijft als partner verbonden aan de Trots van het Noorden en zal onder meer zichtbaar blijven middels een badge op de mouw van het wedstrijdshirt van de bekerwinnaar.

 

Meer informatie over het nieuwe platform HEALTH i PORT is te vinden op: http://www.healthiport.nl

 

03-08-2015, Journalisten, persdag,