Eigen risico 2021

INTER-PSY is een zorginstelling voor basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De kosten voor diagnostiek en behandeling komen voor rekening van uw zorgverzekeraar. Deze kosten tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

INTER-PSY vergoedt in 2021 een deel van het eigen risico aan patiënten met een uitkering
In 2021 is het verplichte eigen risico €385,-. INTER-PSY vindt dat patiënten die de GGZ-hulp nodig hebben niet om financiële redenen daarvan af moeten zien en heeft daarom besloten ook dit jaar een deel van het eigen risico te vergoeden aan patiënten die kunnen aantonen dat zij zich in een uitkeringssituatie bevinden. In 2021 is de vergoeding maximaal €175,-.

Wanneer het eigen risico gedeeltelijk al betaald is door zorg bij zorgverleners anders dan INTER-PSY, dan zal het resterende deel van het eigen risico dat berekend wordt voor de diagnostiek/behandeling bij INTER-PSY met een maximum van €175,- vergoed worden. Indien het gehele eigen risico al betaalde is door zorg bij zorgverleners anders dan INTER-PSY, dan zal INTER-PSY geen eigen risico vergoeden.

 

Voor wie is deze regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar en kunnen aantonen dat zij zich in een uitkeringssituatie bevinden.

 

Wanneer start uw behandeling (administratief gezien)?
De administratieve startdatum van uw behandeling is de datum waarop u verwezen bent naar INTER-PSY. Op dat moment voeren wij de eerste patiëntgebonden activiteit uit, te weten het beoordelen van de verwijzing, waarna u op de wachtlijst geplaatst wordt.

 

Hoe werkt het?
Na afronding van de diagnostiek en/of behandeling stuurt INTER-PSY de declaratie naar de zorgverzekeraar. Als de behandeling langer dan 12 maanden duurt, dan wordt er iedere 12 maanden een rekening gestuurd en bij afsluiting van de behandeling. De zorgverzekeraar stuurt vervolgens een nota aan de patiënt voor het eigen risico. Wanneer u als patiënt binnen drie maanden na factuurdatum een kopie van de factuur en een bewijs van betaling van het eigen risico aan uw zorgverzekeraar aan INTER-PSY kan overleggen, zal INTER-PSY dit eigen risico tot maximaal €175,- aan u vergoeden. Een bewijs van betaling houdt bijvoorbeeld in: een kopie van uw afrekening waaruit blijkt dat de zorgverzekeraar het eigen risico ingehouden heeft. U kunt een kopie van de rekening en een kopie van het bewijs van betaling per post of per mail aan INTER-PSY sturen.

 

Voorwaarde
De voorwaarde is dat de diagnostiek en/of behandeling afgerond wordt en dat de patiënt niet vroegtijdig afhaakt. Met bovenstaande regeling hoopt INTER-PSY mensen die psychische hulp echt nodig hebben goed en professioneel te kunnen blijven helpen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Yvonne Bruins via het algemeen telefoonnummer 050 – 364 34 09 of per e-mail: eigenrisico@inter-psy.nl.