Dagelijks telefonisch spreekuur Expertise Team Jonge Kind

Vanaf heden is het Expertise Team Jonge Kind op elke werkdag telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen. Verwijzers, maar ook ouders kunnen tussen 13.00 – 13.30 uur telefonisch contact opnemen met het Expertise Team Jonge Kind. Dit kan via telefoonnummer 050 – 36 43 409.