Klachtenregeling

Kwaliteit staat bij INTER-PSY hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best om u correcte
informatie te geven en u de behandeling te bieden die bij u past. Mocht er desondanks onvrede of een klacht ontstaan, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Het is voor ons van groot belang dat u snel en laagdrempelig wordt geholpen, wij gaan daarom graag met u in gesprek om uw klacht te verhelpen. Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Daarnaast is het goed dat u kennis neemt van de ‘Rechten en plichten van patiënten en van INTER-PSY’, welke op onze website te vinden zijn.

 

Bij wie kan ik terecht met mijn klacht?
Voordat u een klacht indient, kunt u uw ontevredenheid uitspreken richting de betrokken
medewerker. Indien de klacht niet kan worden opgelost met de betrokken medewerker, kunt
u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u bijstaan en adviseren in het formuleren van de klacht en samen met u op zoek gaan naar een oplossing.
U kunt ook direct bij de klachtenfunctionaris terecht indien u de klacht liever niet met de
desbetreffende medewerker bespreekt.
Het kan zijn dat u er onderling niet uitkomt. Onder de Jeugdwet wordt de klacht dan uiteindelijk behandeld door de interne Klachtencommissie. Onder de Zorgverzekeringswet neemt INTER-PSY dan uiteindelijk een beslissing op de klacht, waartegen beroep open staat bij een externe Geschillencommissie.

 

Vertrouwelijkheid
Iedereen die betrokken is bij de behandeling van de klacht heeft een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe dien ik een klacht in?
U kunt op de volgende manieren een klacht indienen:

 

Vermeld daarbij het volgende:

  • Over wie u een klacht heeft
  • Een korte en duidelijke omschrijving van de gebeurtenis of de
    beslissing waarover u een klacht heeft
  • Wat uw bezwaren zijn tegen die gebeurtenis/beslissing
  • Uw naam, adres, woonplaats, mailadres en uw geboortedatum

 

Wie kan een klacht indienen?
U kunt zelf een klacht indienen. Daarnaast kunt u ook iemand aanwijzen om, namens u, een klacht in te dienen zoals een partner, ouder of een naaste.

 

Hoe verloopt de behandeling van mijn klacht?
De klachtenfunctionaris ontvangt uw klacht. U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen. De klacht zal worden behandeld binnen een termijn van zes weken, maar uiterlijk binnen tien weken indien de termijn verlengd dient te worden om tot een redelijk oordeel en goede afhandeling te kunnen komen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Als u een klacht wilt indienen, stuurt u een brief of een e-mail met daarin uw klacht naar de klachtenfunctionaris:

 

INTER-PSY
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Verlengde Meeuwerderweg 7
9723 ZM Groningen
klachtenfunctionaris@inter-psy.nl

online klachtenformulier