In opdracht van INTER-PSY heeft een extern bureau de ervaringen onderzocht van de cliënten kortdurend ambulant, over het jaar 2014. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index, een uitgebreide, landelijk ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid. De vragenlijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. Voor het onderzoek is  een steekproef getrokken van 300 cliënten, die schriftelijk zijn benaderd.

Er zijn vijf indicatoren benoemd waar INTER-PSY op beoordeeld is. De gemiddelde score op deze vijf indicatoren is een 8,5.

 

 

 

De vijf indicatoren en de daarbij behorende score:

  • Bereikbaarheid van de behandelaar: 9,5
  • Informatie over de behandeling: 7,75
  • Keuzemogelijkheden: 6,6
  • Bejegening door de behandelaar: 9,2
  • Vervulling hulpwensen: 9,3

Op ‘Keuzemogelijkheden’ scoorde INTER-PSY een 6,6. INTER-PSY biedt keuzemogelijkheden voor onder andere de behandelaar en het type behandeling. Wij zullen er extra alert op zijn om de cliënten meteen vanaf de aanmelding goed te informeren over de keuzes die zij kunnen maken omtrent de behandeling binnen INTER-PSY.