Carl Blijd schrijft hoofdstuk in Handboek Spoedeisende Psychiatrie

In juni 2017 verscheen het Handboek Spoedeisende Psychiatrie (tweede druk). Carl Blijd, (kinder&jeugd-)psychiater en directeur Behandelzaken INTER-PSY schreef hoofdstuk 14: Agressie-inschatting.

 

Hoofdstuk 14: Agressie-inschatting

Dit hoofdstuk gaat over hoe de behandelaar de risico’s op agressief gedrag kan inschatten bij het contact met patiënten in de spoedeisende psychiatrie. Het kan gaan om een klinische setting (al dan niet een deeltijdsetting), of om een ambulante setting, al dan niet in de outreachende hulp (zoals met Functie of Flexible assertive community treatment (fact) of intensive home treatment (iht)).
Voor dit hoofdstuk is er gebruikgemaakt van de kennis en ervaring uit de verschillende takken van de psychiatrie (ambulante, klinische, chronische, forensische en verslavingspsychiatrie). Aan het eind van het hoofdstuk worden in kaders diverse agressiemanagementstrategieën gepresenteerd.

170728 - afbeelding handboek spoedeisende psychiatrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Handboek Spoedeisende Psychiatrie, De Tijdstroom, 2017 

 

170728 - 45 graden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Carl Blijd/ Handboek Spoedeisende Psychiatrie, De Tijdstroom, 2017 

‘Plaats uzelf niet frontaal tegenover de patiënt. Bij een frontale opstelling kan de patiënt zich belemmerd voelen. De weg vooruit wordt door u geblokkeerd. Bij een opstelling van 45 graden (figuur 14.4) ten opzichte van de zittende of staande patiënt, voelt die persoon zich veel minder belemmerd.’

 

Over het handboek
Een acute crisissituatie is voor patiënten altijd een ingrijpende ervaring. Een goed functionerende crisisopvang kan het spoed­eisende moment van de crisis ombuigen naar nieuwe kansen op herstel. Daartoe moet de behandelaar beschikken over een breed arsenaal aan kennis en vaardigheden. Het Handboek spoedeisende psychiatrie biedt zorgprofessionals een kenniskader om uit te putten. Aan het handboek werkte een keur van Nederlandse deskundigen in de spoedeisende psychiatrie en de algemene geneeskunde mee. Het Handboek spoedeisende psychiatrie is niet alleen van betekenis voor medewerkers van crisisdiensten. Alle behandelaars in de ggz krijgen op gezette tijden te maken met crisissituaties, die zij goed moeten kunnen hanteren.

Handboek Spoedeisende Psychiatrie

170728 - handboek spoedeisende psychiatrie