INTER-PSY is een van de participerende partners van het TopsportZorgCentrum. De GGZ-instelling stond aan de basis van het conceptplan en is eigenaar van de tweede etage waar vijf organisaties multidisciplinaire sportzorg bieden. Hierbij maakt INTER-PSY Sport & Prestatie prestatiepsychologie toegankelijk voor iedereen die sneller obstakels wil overwinnen, beter wil focussen en blijvend grenzen wil verleggen.

 

De deelname van INTER-PSY komt voort uit de relatie met FC Groningen. Het bedrijf is al jaren aan de club verbonden en is op het gebied van topsportbegeleiding en sportpsychologische ondersteuning inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van spelers en trainers.

 

HEALTH i PORT
Daarnaast is Ayhan Tatlicioglu, klinisch psycholoog en directeur van INTER-PSY, een van de founding fathers van de HEALTH i PORT. Een thematisch platform binnen FC Groningen dat zorgaanbieders en -professionals verbindt om kennis te delen en gezamenlijk te werken aan innovaties in de zorg. Dit vanuit de ambitie om de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg in Noord-Nederland te verbeteren. Vanuit deze insteek lag er een gezamenlijk belang te participeren in de ontwikkeling van een te realiseren zorglaag in het TsZC. “Binnen de Health i PORT is de gemeenschappelijke factor dat wij de initiatieven die er zijn op het gebied van innovatie met elkaar verbinden en ontplooien,” zegt Tatlicioglu. “Daarbij geloof ik in de bundeling van krachten. De som der delen is meer dan het geheel. Het TopsportZorgCentrum is daar een mooie exponent van. Dat maakte het zeer interessant en kansrijk om initiatieven vanuit de Health i Port te integreren.”

WIJ ANTICIPEREN OP DE ZORGVRAAG VAN DE TOEKOMST

 

DOORBRAAK
Het basisidee een zorgplatform te creëren waar nieuwe initiatieven zich kunnen settelen en ontwikkelen, kon rekenen op het nodige enthousiasme. Desondanks bleek de financiering van de plannen complex. Uiteindelijk zorgde Tatlicioglu voor een doorbraak door de derde laag van het TsZC te kopen. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een zorgconcept waarin meerdere partijen multidisciplinair samenwerken en de beste sportzorg en begeleiding bieden.

 

DUIDELIJKE AMBITIE
De multidisciplinaire samenwerking was voor Tatlicioglu van doorslaggevend belang. “Heel veel mensen belijden met de mond de bundeling van krachten op het gebied van gezondheid en vitaliteit, maar vaak blijft het daar bij. Hier in Groningen niet. Er lag een duidelijke ambitie van meerdere partijen om alle specialisaties, kennis en kunde te bundelen en als totaalconcept aan te bieden. Met één naam en in een iconisch gebouw.” “Dat maakt het uniek. Vandaar dat wij als INTER-PSY hebben geïnvesteerd in het TsZC. Dat is geen zorggeld, maar is afkomstig uit eigen middelen. Wij hadden al een portefeuille van panden en door daar ondernemend mee om te gaan houden wij onze huisvestingskosten beperkt.”
“De aankoop van de zorglaag past in dezelfde aanpak, met de gedachte een innovatief concept te realiseren. Waar alle partijen bijeenkomen die te maken hebben met zorg, top- en breedtesport en vitaliteit en bewegen. En er de ruimte hebben om de zaken op een goede manier te structureren, verder te ontwikkelen en gezamenlijk aan te bieden.”

 

HET OMNIUM
De gezamenlijke aanpak heeft een vorm gekregen in Het Omnium. Waar vijf organisaties een breed spectrum bieden op het gebied van sportzorg. INTER-PSY Sport & Prestatie, Martini Ziekenhuis, MCZ, Topdiëtisten en Schutrups Exloo, met participerende ondersteuning van Lode Holding. Met bewezen expertise op het gebied van blessurezorg en sportgeneeskunde,(sport)fysiotherapie, prestatiepsychologie, sportdiëtetiek en sportpodologie.

 

INTER-PSY SPORT & PRESTATIE
Binnen dit aanbod richt INTER-PSY Sport & Prestatie zich op de prestatiepsychologie, onder leiding van Thomas Waanders en Nynke Klopstra. Thomas Waanders is bewegingswetenschapper en geaccrediteerd sportpsycholoog en werkt als topsportbegeleider bij de opleiding van FC Groningen. Nynke Klopstra is orthopedagoog, GZ-psycholoog, expert topsportgedrag NOC*NSF en voormalig topjudoka. INTER-PSY Sport & Prestatie traint mensen om goed te presteren tijdens wedstrijden, optredens, operaties, examens, presentaties en missies en maakt het voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud. Voor topsporters en recreanten. Voor individuen en groepen en voor kleine én grote vraagstukken. Daarnaast wordt de expertise ingezet bij een diversiteit aan uitdagingen. Om sneller obstakels overwinnen, beter focussen en blijvend grenzen verleggen.

 

GGZ
Bijzonder is dat op een deel van de zorglaag ook diverse GGZ-psychologen van INTER-PSY consult houden. Deze vorm van hulpverlening maakt geen deel uit van het sportzorgaanbod van Het Omnium. Desondanks ligt er een heldere reden aan ten grondslag.
“Als GGZ-instelling voor basis- en gespecialiseerde GGZ helpen wij cliënten op diverse plekken. Nu doen we dat ook bewust in het TsZC,” legt Tatlicioglu uit.“ Daarmee halen we de behandeling van psychische problemen naar een gezonde omgeving. Voor een GGZ-cliënt is het heel prettig te worden geholpen op een plek waar ook topsporters dagelijks werken aan hun ontwikkeling, prestaties en herstel.”

INTER-PSY SPORT & PRESTATIE TRAINT MENSEN OM GOED TE PRESTEREN

“Dat werkt de-stigmatiserend en geeft een sterk en positief effect. Zeker in het licht van de geschiedenis van de psychiatrie en de ontwikkeling naar meer openheid. Vrijwel iedereen die last heeft van psychische problemen probeert het te verbergen of te bagatelliseren. Terwijl het een ziekte is die je moet behandelen. En als je dat op de meeste vitale plek van de stad doet, haal je het uit de schaduwkant.”

SYNERGIE
De prestatiepsychologie die INTER-PSY Sport & Prestatie aanbiedt is uiteraard wel een onderdeel van het brede sportzorgconcept van Het Omnium en de complementaire diensten die multidisciplinair worden aangeboden. Voor zowel top- als breedtesport, voor mensen die gezonder en fitter willen worden, of ermee willen beginnen, én met de vitaliteitsprogramma’s voor bedrijven. Bij een deel van de programma’s wordt ook samengewerkt met FC Groningen, VNO-NCW en Restaurant 2Corpus. Tatlicioglu: “Dat geeft niet alleen een geweldige synergie, maar we maken elkaar ook sterker. Daarin ligt ook de kracht. Want in een ketensamenwerking kun je efficiënter opereren dan met losse elementen. Dat is in Het Omnium zelfs nadrukkelijk van toepassing. Daarom ben ik overtuigd van de manier waarop is geanticipeerd op de zorgvraag van de toekomst. Door een ‘loket’ te creëren waarbij alles rondom sport, bewegen, vitaliteit en herstel bij elkaar is gebracht. De kunst is dat zo goed op elkaar af te stemmen dat het lokaal, regionaal en zelfs landelijk herkend en erkend wordt. Dat is een mooie uitdaging.”

 

TOEKOMST
Kijkend naar de toekomst ziet Tatlicioglu een uitstekend perspectief. “Het Omnium, INTER-PSY het TsZC gaan zich bewijzen. Over 5 jaar moet het een gebouw zijn dat iedereen kent. Niet alleen omdat het groen is en op een mooie locatie staat. Maar juist omdat heel veel mensen het hebben bezocht, geïnspireerd en geholpen zijn en hebben geprofiteerd van de aanwezige expertise. En dat het een hele mooie stap voor Noord-Nederland is gebleken dat navolging heeft gekregen. Vanwege het unieke samenspel van functies en de wijze waarop sport, zorg, ondernemen, kennis en onderzoek inhoudelijk samenwerken, elkaar versterken en vorm geven aan een gezamenlijke ambitie. Van het TsZC en Het Omnium en van Groningen als City of Talent.”

Artikel afkomstig uit het presentatiemagazine TopsportZorgCentrum gepubliceerd in december 2018.