Thema: Ouderen in ontwikkeling
Ouderen (60+) zijn minder geneigd om een beroep te doen op Geestelijke Gezondheidszorg dan volwassenen en kinderen. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds stellen ouderen hun problemen minder snel aan de orde bij potentiële verwijzers. Anderzijds, is de verwachting vaak dat er weinig aan te doen is. Zaken als somberheid of eenzaamheid “horen erbij”. Dit terwijl een depressie of een angststoornis op latere leeftijd vaak toch goed te behandelen is. Technieken die voor volwassenen werken zijn, mits aangepast, ook effectief voor ouderen.

Met de voorlichting willen Hester Geerlinks en Lotte van Elburg de kennis over psychische problemen en de behandelmogelijkheden bij ouderen vergroten en de drempel voor verwijzing verlagen. Er wordt stilgestaan bij specifieke kenmerken van de 3e en 4e levensfase en de invloed hiervan op stoornissen. Ook cognitieve problemen worden toegelicht.

 

Waar & wanneer?
Woensdag 26 november 2014, 19.00-20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Verlengde Meeuwerderweg 5, 9723 ZM Groningen

 

Voor wie?
De avond is bedoeld voor een ieder die werkzaam is of zich betrokken voelt bij het ouderenwerkveld.

 

Inschrijving
Deelname is gratis. U krijgt een deelnamecertificaat.
Inschrijving is noodzakelijk, wegens een beperkt aantal plekken.
Dit kan via bijscholing@inter-psy.nl