Psycho-educatie

Deze behandelmodule is een groepsgewijze vorm van voorlichting en informatie over de symptomen/stoornis en over de behandeling. Hierbij wordt onder andere de therapievorm, de effecten van medicatie en de vooruitzichten besproken.

De psycho-educatie heeft het doel de patiënt en eventueel zijn omgeving meer inzicht te verschaffen, zodat ze adequater met de stoornis en de gevolgen ervan kunnen omgaan en de therapietrouw mogelijk verhoogd wordt.

 

De psycho-educatie is op maat gesneden kan aldus in een individueel- of groepscontact gegoten worden en wordt al dan niet aangevuld met het uitreiken van een informatieve patiëntfolder.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer: 050 – 364 34 09 of per e-mail: info@inter-psy.nl.