Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm door een psychotherapeut. Psychotherapie richt zich op psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen.

INTER-PSY biedt verschillende vormen van psychotherapie waaronder

Cognitieve gedragstherapie
Psychodynamische therapie
Traumaverwerking

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Als de cliënt leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt hij een objectievere kijk op zijn eigen gevoelens en perceptie.

 

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelingen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde vorm van therapie die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de patiënt staat centraal. Samen met de therapeut dient hij te ontdekken waar de ‘foute’ denkgewoonte vandaan komt. De therapeut leert de cliënt vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten, hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Praktische informatie

Cognitieve gedragstherapie is bij veel locaties van INTER-PSY mogelijk, neem voor meer informatie over de behandeling en/of locaties contact met INTER-PSY op.

Aanmelden bij INTER-PSY kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  •     Huisarts
  •     Medisch specialist
  •     Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams

Psychodynamische therapie

Psychodynamishe therapie richt zich op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de patiënt. Het gaat om het helder krijgen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen belemmeren in hun relaties. Daarnaast gaat het om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun gedragingen. Het gaat altijd over de manier waarop mensen bewust of onbewust omgaan met zichzelf en anderen.

 

Samen met de therapeut gaat de patiënt opzoek naar achterliggende gedachten en gevoelens – zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld – die vaak minder bewust zijn, hun oorsprong in het verleden hebben en leiden tot herhaling. Soms gaat het ook om het helder krijgen en onder woorden brengen van in het geheel onbewust gedrag.

Praktische informatie

Psychodynamische therapie is bij verschillende locaties van INTER-PSY mogelijk, neem voor meer informatie over de behandeling en/of locaties contact met INTER-PSY op.

Aanmelden bij INTER-PSY kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  •     Huisarts
  •     Medisch specialist
  •     Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams

Traumaverwerking

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kunnen heel ingrijpend zijn in het leven van mensen. Het lukt niet iedereen om deze ervaring zelf te ‘verwerken’.

De hersenen hebben een natuurlijk beschermingsmechanisme. Als een gebeurtenis te ingrijpend is om te verwerken wordt het in een “bijna” afgesloten geheugengebied opgeborgen. In het dagelijkse leven lijkt het dan net of men het vergeten is, maar niets is minder waar. De akelige herinneringen blijven dan op de meest onverwachte momenten terugkomen, bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen en nachtmerries.

 

Mensen ontwikkelen, vaak onbewust, een sterk ontwijkingsgedrag: ze vermijden alles wat hen aan de traumatische gebeurtenis kan herinneren. Overige symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid. In dat geval spreken we dan van een Post Traumatische Stress-Stoornis(PTSS).

Het verband tussen de oorspronkelijke gebeurtenis en de symptomen is voor de patiënt bijna nooit duidelijk. Men begrijpt meestal niet waar deze klachten vandaan komen.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over de behandelvormen bij traumaverwerking en bij welke locaties van INTER-PSY u terecht kan? Neem dan contact met INTER-PSY op.

Aanmelden bij INTER-PSY kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  •     Huisarts
  •     Medisch specialist
  •     Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams