Oudercursus AD(H)D

Het doel van de oudercursus AD(H)D is om de ouders/verzorgers van kinderen met een aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit (ADHD) meer bekend te maken met de stoornis.

Dit wordt gedaan middels psycho- educatie, zodat zij beter weten wat de diagnose ADHD inhoudt en hoe je met kinderen met ADHD om kunt gaan.

Tevens heeft de cursus als doel dat ouders/verzorgers herkenning en steun vinden bij elkaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer: 050 – 364 34 09 of per e-mail: info@inter-psy.nl.