JASPER-training

Deze training wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. 

 

De JASPER-training richt zich op het bevorderen van joint attention, spel en emotieregulatie bij jonge kinderen. Dit ter stimulering van de verdere taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van het kind positief beïnvloed worden.

De JASPER-training is in 2006 in Amerika ontwikkeld door Prof. dr. Connie Kasari en collega’s (UCLA). In 2009 is deze voor de Nederlandse situatie vertaald en bewerkt door Marrit Buruma, Anja Talboom en dr. Els Blijd-Hoogewys. De training is in Amerika effectief gebleken in wetenschappelijk onderzoek; ook binnen INTER-PSY wordt er effectonderzoek naar gedaan.

 

Hoe?
Ouders leren tijdens speelsessies hoe zij joint attention en spelvaardigheden bij hun kind kunnen stimuleren. Ze leren hoe ze kunnen aansluiten bij de huidige vaardigheden van het kind en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen uitbreiden. Indien nodig wordt aan ouders ook geleerd hoe zij hun kind kunnen begeleiden in het reguleren van emoties.

De training duurt 15 weken. Alle speelsessies worden op video opgenomen en later nabesproken met ouders. Er zijn 10 speelsessies en 5 nabesprekingssessies (iedere keer na 2 speelsessies). De speelsessie duurt 30-45 minuten en de nabesprekingssessie duurt 60 minuten.

In overleg is het mogelijk om een verkorte JASPER-training te volgen.

 

Voor wie?

  • De training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar met beperkingen in joint attention-, spelvaardigheden en/of emotieregulatie. Dit kunnen kinderen met een autismespectrumstoornis zijn, maar ook kinderen met interactieproblemen door andere oorzaken.
  • De training is tevens geschikt voor ouders die zelf een autismespectrumstoornis hebben, ongeacht of er sprake is van problematiek bij het kind.

 

Waar en wanneer?
De volledige JASPER-training wordt alleen op de locatie Groningen (Verlengde Meeuwerderweg) aangeboden. De dagen en tijdstippen van de trainingssessies worden in overleg met de ouders bepaald.

Aanmelden

Indien het kind of de ouder reeds bekend is bij INTER-PSY, kan de betrokken behandelaar, in overleg met ouders, aanmelden voor deze training.

Het is mogelijk een kind uitsluitend voor de JASPER-training te verwijzen naar INTER-PSY, ook wanneer diagnostiek elders heeft plaatsgevonden.

De JASPER-training wordt ook in het Engels aangeboden.

 

Contact

Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met INTER-PSY via telefoonnummer 050- 3643409 of e-mail infant@inter-psy.nl.

Elke dinsdag van 13.00-14.00 uur houdt het Expertise  Team Jonge Kind telefonisch spreekuur. Ook ouders kunnen dan contact opnemen.