CONDUCTORE is de adolescentenpolikliniek van INTER-PSY die zich voornamelijk richt op adolescenten. Deze polikliniek biedt diagnostiek en hedendaagse, op maat toegesneden behandeling en begeleiding, conform de laatste richtlijnen en neurobiologische inzichten.

Communicatie

CONDUCTORE is zich er van bewust dat bij de behandeling van adolescenten, contact maken en communiceren van essentieel belang is. Daarom wordt er nadrukkelijk ingespeeld op en gebruik gemaakt van de taal en (sociale)communicatie middelen van 2014.

Doelgroep

Patiënten met diverse problematiek kunnen aangemeld worden: autisme spectrum stoornissen, gedragsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, beginnende persoonlijkheidsstoornissen, schoolverzuim en leerproblemen, etc.

Daarnaast richt CONDUCTORE zich ook op:

  • Studenten die vastlopen in hun sociale contacten en studie ten gevolge van levens fase- problemen en of door onderliggende (ontwikkelings)stoornissen
  • Hoogpresteerders/”high achievers” die vast (dreigen te) lopen in het bereiken van hun doelen (jonge topsporters, talentvolle musici, dansers, kunstenaars, …)

Contra-indicaties

Er zijn ook problemen waarvoor jongeren niet bij CONDUCTORE terecht kunnen, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen. Hiervoor gelden de volgende contra-indicaties:

  • primaire verslavingsproblematiek
  • acute psychotische episodes
  • acute suïcidaliteit
  • zwakbegaafdheid

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: info@inter-psy.nl.