Expertiseteam Jonge Kind

Nieuws – ETJK in tijden van COVID-19

Alle afspraken bij het ETJK vinden in principe plaats op de locatie aan de Friesestraatweg in Groningen. Hierbij volgen wij de richtlijn en de adviezen van de GGZ en het RIVM. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de ouder of het kind of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, wordt face-to-face behandeling vervangen door beeldbellen.

Richtlijnen bij bezoek aan de locatie:

  • Gebruik van mondkapje (dit geldt niet voor het jonge kind)
  • Aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • Geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • Geen afspraak wanneer uw kind koorts heeft of u verkoudheidsklachten heeft.

Wanneer de face-to-face behandeling vervangen wordt door beeldbellen krijgen ouders uitleg over hoe dit werkt. Beeldbellen is ook mogelijk met meerdere personen tegelijk, vanaf verschillende werkplekken. Dit maakt het mogelijk dat twee of meer behandelaren tegelijkertijd mee kunnen kijken.

Het ETJK heeft elke werkdag telefonisch spreekuur van 13.00-13.30 uur. Dan kan, indien gewenst, overlegd worden wat de mogelijkheden zijn voor het aanmelden van een kind en het doen van diagnostiek en behandeling. Ook ouders mogen dan vrijblijvend bellen.

Meer informatie over het ETJK

Niet alle kinderen ontwikkelen zich zoals verwacht. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed worden. Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt specialistische diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen.

Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is een multidisciplinair team, bestaande uit de volgende disciplines: arts, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, infantpsycholoog, orthopedagoog, specialistisch ambulant begeleider, speltherapeut, Infant Mental Health-specialist en casemanager. De mogelijkheid bestaat om een kinder- en jeugdpsychiater en/of fysiotherapeut te betrekken. Tevens is logopedische expertise aanwezig.

 

Wat bieden wij?

Eerst wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: we doen diagnostiek. Deze kan bestaan uit niveaubepaling (IQ), gestructureerd spelcontact (ADOS), thuisobservatie en/of observatie op de peuterspeelzaal kinderdagverblijf. Indien nodig wordt er ook lichamelijk, motorisch en/of logopedisch onderzoek gedaan.

 

De behandeling kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

– Vroegstimulering
– Thuisbehandeling
– Medicamenteuze behandeling
– Speltherapie
– Traumabehandeling (EMDR)
– JASPER-training
– Pivotal Response Treatment (PRT)

.
Voor wie?
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt hulp aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen, een (forse) ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis (ASS). Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is gespecialiseerd in ASS op zeer jonge leeftijd. Ook is er veel expertise in het herkennen van ASS bij meisjes. Daarnaast kunnen broertjes en zusjes van een kind met ASS aangemeld worden voor een (korte) screening. Wanneer een kind 6 jaar of ouder is, wordt de behandeling overgedragen naar één van de andere teams van INTER-PSY.

 

Waar en wanneer?
Diagnostiek en behandeling vinden in principe op de locatie aan de Friesestraatweg in Groningen plaats. Indien noodzakelijk kan, in overleg, een uitzondering gemaakt worden voor clusterdiagnostiek (meerdere onderzoeken per dagdeel) op een andere locatie van INTER-PSY. Ook kan diagnostiek in overleg plaatsvinden bij het consultatiebureau of gespecialiseerde vormen van dagopvang (MKD & KDC).
LET OP: Vroegstimulering (PRT, JASPER, Joint Attention Training) wordt alleen op de locatie Groningen (Friesestraatweg) geboden.

 

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen rondom aanmelding? Elke werkdag tussen 13.00 – 13.30 uur kunnen verwijzers, maar ook ouders, telefonisch contact opnemen met het Expertiseteam Jonge Kind.
Dit kan via telefoonnummer 050 – 36 43 409.

 

Samenwerking
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind werkt samen met de volgende organisaties:

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig.

Voor meer informatie en vragen rondom een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: infant@inter-psy.nl

Locatie Expertiseteam Jonge Kind
Friesestraatweg 213-C
9743 AD Groningen