Hoogbegaafdheidspoli

Binnen INTER-PSY is er een Hoogbegaafdheidspoli. Deze is betrokken wanneer er naast psychische problematiek sprake is van hoogbegaafdheid.


Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid is een verzamelnaam voor de combinatie van een hoogbegaafd intelligentieniveau en bijkomende (persoonlijkheids)kenmerken.

Hoogbegaafd intelligentieniveau:
Doorgaans wordt hiervoor een intelligentieniveau van 130 of hoger aangehouden, gemeten tijdens een intelligentie-onderzoek. Dit komt voor bij ongeveer 2,5% van de bevolking. Echter, de mate waarin iemands cognitieve mogelijkheden tot uiting komen, bijvoorbeeld op school of in de werksituatie, is ook afhankelijk van andere factoren, zoals het psychisch welbevinden. Bij de Hoogbegaafdheidspoli wordt tijdens de diagnostiekfase daarom ook rekening gehouden met eerder genoemde factoren.

Bijkomende (persoonlijkheids)kenmerken:
De volgende (persoonlijkheids)kenmerken worden vaker gezien bij hoogbegaafdheid:

 

 • voorlopen in de ontwikkeling op leeftijdsgenoten
 • brede interesse
 • grote nieuwsgierigheid
 • weinig herhaling nodig bij leren
 • sterk geheugen
 • groot doorzettingsvermogen
 • groot bewustzijn van leven en dood
 • groot rechtvaardigheidsgevoel
 • perfectionisme
 • intense beleving van emoties
 • grote gevoeligheid
 • kritische instelling
 • grote creativiteit op verschillende vlakken

 

 

Waarom een Hoogbegaafdheidspoli?
Een groot deel van de hoogbegaafde personen functioneert goed op school, op het werk en in sociale contacten. Echter, sommige hoogbegaafden ervaren psychische of psychiatrische problematiek, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek of een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme en ADHD). Er is dan sprake van dubbeldiagnose: hoogbegaafdheid plus een psychiatrische stoornis. Het is belangrijk om, in zowel de diagnostiek als de behandeling, oog te hebben en houden voor de invloed van de hoogbegaafdheid. Is de psychische problematiek bijvoorbeeld voortgekomen uit de hoogbegaafdheid (zoals bij faalangst of existentiële depressie), ontstaan door een gebrek aan aansluiting met de omgeving (vroeger en nu) of speelt de hoogbegaafdheid een rol in het blijven voortbestaan van de psychische problematiek? Door het op de juiste manier leggen van deze puzzel kunnen wij een passender behandeladvies bieden.

 

Werkwijze
Binnen INTER-PSY worden patiënten aangemeld bij een algemene locatie. Daar wordt beoordeeld of inzet van de Hoogbegaafdheidspoli wenselijk is ten behoeve van diagnostiek van psychische problemen, bij vermoede of vastgestelde hoogbegaafdheid. Dat kan in de vorm van intercollegiaal overleg, als deeldiagnostiek of als second opinion. Er kan dus niet rechtstreeks verwezen worden naar de Hoogbegaafdheidspoli. De behandeling vindt plaats bij de behandelaar van de algemene polikliniek. Ook dan kan de Hoogbegaafdheidspoli ter consultatie gevraagd worden.

Wij werken op de Hoogbegaafdheidspoli met een multidisciplinair team, met de volgende specialisaties: kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog en orthopedagoog/psycholoog. Binnen INTER-PSY zijn er daarnaast enkele maatschappelijk werkers gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Voor wie
Zowel kinderen als volwassenen kunnen via een algemene locatie van INTER-PSY terecht bij de Hoogbegaafdheidspoli. Voorwaarde is dat er sprake is van 1) (vermoeden van) psychische problematiek en 2) (vermoeden van) hoogbegaafdheid.

 

Waar
De Hoogbegaafdheidspoli van INTER-PSY bevindt zich aan de Nassaustraat 171, 9645 HL Veendam.

 

Hoe kan ik mij aanmelden
Er is altijd een verwijzing nodig. De volgende specialisten/instanties kunnen doorverwijzen naar INTER-PSY: Huisarts of Medisch specialist. Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams.

 

Contact
Voor meer informatie en/of vragen rondom een aanmelding kunt u contact opnemen met INTER-PSY via het telefoonnummer 050-3643409 of per mail info@inter-psy.nl

Hoe kan ik mij aanmelden?

Er is altijd een verwijzing nodig. De volgende specialisten/instanties kunnen u of uw kind doorverwijzen naar INTER-PSY: Huisarts, Medisch specialist. Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams.

Voor meer informatie en vragen rondom een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: info@inter-psy.nl

Locatie Hoogbegaafdheidspoli
Nassaulaan 171
9645 HL Veendam