Als je zwanger bent heeft alles wat je eet of drinkt invloed op je baby. Je kind kan levenslange gezondheidsklachten krijgen of zelfs verstandelijk gehandicapt raken door het drinken van alcohol tijdens je zwangerschap.

Wat is FAS of FASD?

Als een vrouw alcohol drinkt tijdens de zwangerschap kan dat de baby beschadigen. De alcohol die een vrouw drinkt tijdens de zwangerschap komt in het bloed en via de placenta bij het ongeboren kind. Ook kan een baby via de borstvoeding alcohol binnenkrijgen. In beide gevallen kunnen ernstige effecten bij het kind ontstaan. Voorbeelden zijn:
–    Vroeggeboorte
–    Miskraam
–    Psychomotorische afwijkingen
–    Groeiafwijkingen
–    Moeizame ontwikkeling
–    Leerproblemen, lager IQ
–    Neurologische afwijkingen

FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Men spreekt van FAS als er sprake is van problemen op drie gebieden: groeiproblemen, gezichtsafwijkingen en neurologische problemen. Bij FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder) hoeven niet op alle drie de gebieden problemen aanwezig te zijn.

 

FASD Polikliniek 
Bij INTER-PSY werken verschillende zorgverleners samen bij de diagnostiek en de behandeling van FAS en FASD, namelijk een kinderarts of GGZ-arts en een psycholoog/orthopedagoog.

 

Voor wie?
De FASD Polikliniek biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en volwassenen met FAS of FASD. Heeft u of heeft uw kind vermoedelijk FAS of FASD? Dan raden wij u aan eerst een afspraak te maken bij uw huisarts. De huisarts kan indien nodig doorverwijzen naar INTER-PSY voor nader onderzoek.

 

Onderzoek
Als u voor het eerst bij ons komt, heeft u (of uw kind) een uitgebreid gesprek met de (kinder)arts en de psycholoog. De psycholoog wil graag zicht krijgen op de ontwikkeling van het gedrag van de persoon met vermoedelijk FASD. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna doet de (kinder)arts een lichamelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden er onder andere foto’s gemaakt van het gezicht. Na afloop van het gesprek en het lichamelijk onderzoek bespreken de psycholoog en de (kinder)arts samen hun bevindingen. U kunt dan wachten in de wachtruimte.

Ter afsluiting heeft u een adviesgesprek met de (kinder)arts en de psycholoog. Zij bespreken of er sprake is van FAS of FASD, of dat er mogelijk iets anders aan de hand is. Dit afsluitende gesprek duurt ongeveer een half uur.

 

Vervolg
Als blijkt dat u of uw kind FAS of FASD heeft, dan wordt er, indien geïndiceerd, een vervolgafspraak gemaakt voor verder (neuro)psychologisch onderzoek. De resultaten hiervan worden met u besproken. U krijgt tips en adviezen om op een goede manier met de aandoening om te gaan: thuis, op het werk en/of op school. Ook wordt besproken wat raadzaam is qua eventuele behandeling/hulpverlening.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Er is altijd een verwijzing nodig. De volgende specialisten / instanties kunnen u of uw kind doorverwijzen naar INTER-PSY: Huisarts, Medisch specialist. Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams.

Contact

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact met INTER-PSY opnemen via 050 – 36 43 409 of  info@inter-psy.nl.