Ondersteuning kinderen bij complexe scheiding ouders

Waar kinderen en ouders klem zitten in een conflictueuze scheiding, is sprake van stress, verdriet, boosheid, angst en machteloosheid. Het hulpaanbod ‘complexe scheiding’ is bedoeld om zowel de kinderen als de ouders hulp op maat te bieden. Dat wil zeggen: geen standaard aanpak of protocol maar samen tot een plan van aanpak komen om tot het door ouders en kinderen gewenste resultaat te komen. De aanpak is erop gericht dat er weer rust en ontspanning komt en iedereen op een goede manier verder kan met zijn/ haar leven.

Voor wie?

Kinderen uit de provincie Groningen die klem zitten tussen ouders die het niet lukt om het ouderschap na scheiding vorm te geven, waardoor deze kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Aanmelden kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  • Centrum Jeugd en Gezin
  • GGD
  • Huisartsen
  • MW/ gezinscoaches: via de formele verwijzer bij het CJG
  • Jeugdzorg: via een erkende verwijzer
  • De rechtbank

Kosten/ vergoeding

Het aanbod valt onder de jeugdzorg, welke is ondergebracht bij de gemeenten. Het kind/ de kinderen worden aangemeld (niet de ouders). Het traject wordt volledig vergoed, mits verwezen is door één van bovengenoemde verwijzers.

Het doel

Het doel van het interventieplan is om het vechten te stoppen en ouders te begeleiden naar gezamenlijk ouderschap waarin de kinderen veilig en vrij tussen hen heen en weer kunnen. Dit houdt ook in dat ouders weer met elkaar kunnen overleggen en samen beslissingen kunnen nemen over diverse aangelegenheden m.b.t. hun kinderen, zoals school, sport en medische zaken. En dat ouders gezamenlijk aanwezig kunnen zijn bij evenementen en gebeurtenissen die belangrijk zijn in het leven van hun kind.

Onze aanpak

De interventie bestaat uit gesprekken met de ouders, eventueel gecombineerd met gesprekken met de kinderen. De gesprekken met de kinderen kunnen ondersteunend zijn voor de gesprekken met de ouders. Deze kindergesprekken dienen om te verkennen waar het kind/de kinderen last van hebben en wat hun behoeften en wensen zijn. Indien nodig wordt aan de kinderen een ondersteuningstraject op maat geboden. Daarnaast bieden wij ook individuele coaching aan ouders, ook wanneer een ouder geen contact heeft met het kind.

Centraal staat echter de interventie gericht op de ouders, hier ligt de wortel van het probleem en de sleutel voor de oplossing.

In het interventieplan wordt het volgende stramien gevolgd:

  • Een afspraak tot stand brengen met beide ouders gezamenlijk om tafel. Soms is er voorbereidend werk nodig om de ouders gezamenlijk om tafel te krijgen.
  • In kaart brengen van: feiten, problemen en doelen
  • Maken van een actie- en begeleidingsplan
  • Uitvoeren actieplan

In de eerste fase van het interventieplan zal aandacht besteed worden aan een goede samenwerking krijgen tussen behandelaar en beide ouders en tot een ‘contract’ komen over doelen en acties.

In de tweede fase worden de pijnplekken opgespoord, over en weer de aangerichte schade in kaart gebracht en indien mogelijk, de schade hersteld, vergeven en verzoend. Soms is het hoogst haalbare het in kaart brengen en benoemen van pijn en schade. Het negeren ervan zal leiden tot blokkades in het proces en onbereikbaar blijven van positieve doelen. Er wordt toegewerkt naar ‘emotional closure’, verwerking en afhechten, waardoor er ruimte komt voor toekomstgericht denken en handelen.

In de derde fase worden behoeften, verlangens en doelen in kaart gebracht. Hoe aantrekkelijker deze zijn hoe makkelijker het is voor de ouders om hun oude patronen los te laten en deze te vervangen door effectiever gedrag.

In deze en de vorige fase wordt beoogd een verandering en groei te bewerkstellingen van ex-partners naar ‘collega ouders’, waarin negatieve gevoelens en gedrag als ex-partners wordt omgezet naar samenwerken als ouders.

In de vierde fase wordt aandacht besteed aan (oefenen met) nieuw, effectief gedrag en andere acties om tot doelenrealisatie te komen. De ouders zijn vervolgens in staat tot overleg en afstemming met elkaar en kunnen de kinderen de ruimte bieden veilig en vrij tussen beide ouders heen en weer te gaan.

Rapport kinderombudsman

Op 31 maart 2014 heeft de kinderombudsman zijn rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ gepubliceerd.

Uit onderzoek is bekend dat het niet de scheiding op zich is die schadelijk is voor kinderen, maar wel een voortdurende strijd, waarbij ouders elkaar beschuldigen, beschimpen en bevechten. Hun kinderen kampen met angst, verdriet, loyaliteitsconflicten en schuldgevoel.

Kinderombudsman Marc Dullaert: “Met dit rapport wil ik allereerst ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding een vorm van kindermishandeling is.”

Contact

Voor meer informatie en vragen rondom het hulpaanbod ‘complexe scheiding’, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: info@inter-psy.nl.