Specialisaties INTER-PSY

INTER-PSY biedt Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ hulpverlening aan infants, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen zoals beschreven in de DSM-V. Dit is o.a. voor persoonlijkheidsproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, stress, gecompliceerde rouw, uit de hand gelopen angsten, fobieën, traumaverwerking, ernstige burn-out klachten en ernstige problemen in het sociaal, maatschappelijk en persoonlijk functioneren.