Behandelingen bij INTER-PSY

Bij INTER-PSY streven we ernaar dat de intaker ook de behandeling op zich neemt, opdat de patiënt niet met steeds andere hulpverleners te maken krijgt. In het eerste gesprek (intakegesprek), krijgt u meer informatie over de vervolgprocedures en de behandelmodules van INTER-PSY. Aan de hand van de diagnose die gesteld wordt, zal er een behandeladvies worden gegeven, wat indien gewenst ook afgestemd wordt met uw naasten. Soms is het in de behandeling ook zinvol om uw naasten te betrekken. Bijvoorbeeld omdat op deze manier een duurzamer behandelresultaat kan worden behaald. Het zal altijd in overeenstemming met u gebeuren.
Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast wordt er 15 minuten gerekend voor overleg en administratie, zoals het op orde maken van het dossier.

 

Aan het eind van het behandelingstraject volgt er altijd een evaluatie. Verder kunt u voor verschillende behandelingen bij ons terecht, denk hierbij aan: ADHD, Persoonlijkheidsstoornissen, Stress-burnout, Gedragsstoornissen, Depressies, ASS/Autisme, Angststoornis en Borderline. Voor meer informatie kunt u kijken onder ‘Behandelingen’ op deze website.