INTER-PSY Begeleidt

INTER-PSY Begeleidt is onderdeel van GGZ instelling INTER-PSY en biedt middelzware tot specialistische begeleiding aan huis. De begeleiding is gericht op één (of meerdere) levensgebieden. De thuisbegeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een behandeltraject binnen de GGZ. We streven ernaar de begeleiding zo kortdurend mogelijk in te zetten. De focus kan liggen op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het ondersteunen bij het toepassen van deze vaardigheden in de thuissituatie, maar ook op het vasthouden van aangeleerde vaardigheden en het behoud van stabiliteit in de thuissituatie. Het doel is altijd iemand zo zelfredzaam mogelijk laten functioneren in de maatschappij.

 

Voor wie
INTER-PSY Begeleidt is er voor iedereen die moeilijkheden ervaart op één (of meerdere) levensgebieden.  Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische diagnose, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van mensen met ASS, AD(H)D, angst- en/of depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. INTER-PSY Begeleidt biedt begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet er doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

 

Hulpverleningsaanbod INTER-PSY Begeleidt
– Begeleiding bij het aanbrengen en vasthouden van de dagelijkse routine;
– Activerende begeleiding naar werk- of dagbesteding;
– Begeleiding bij opbouw- en uitbreiding van het sociale netwerk;
– Financiële begeleiding;
– Opvoedondersteuning;
– Begeleiding bij het vinden van een passende huisvesting en begeleiding bij het herstellen van een prettige leefomgeving;
– Begeleiding bij (verstoorde) relaties ten gevolge van psychische problematiek
– Interculturele hulpverlening

 

Aanmeldingen, financiering en eigen bijdrage
Om in aanmerking te komen voor begeleiding thuis is er een indicatie vanuit de gemeente nodig.
Deze kunt u aanvragen bij het loket Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van uw gemeente. De gemeente bespreekt dan met u welke begeleiding er nodig is en kan doorverwijzen naar INTER-PSY Begeleidt. De gemeente financiert de begeleiding thuis die u ontvangt. U betaalt een eigen bijdrage per maand van maximaal 19 euro.

Contact

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met INTER-PSY Begeleidt via: 050 – 820 04 74 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag) of per e-mail: begeleidt@inter-psy.nl