INTER-PSY Begeleidt

INTER-PSY Begeleidt is onderdeel van ggz-instelling INTER-PSY en biedt langdurige en laagdrempelige begeleiding aan huis. Onze hulp richt zich op mensen die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen en zich zonder langdurige hulp in de thuissituatie niet goed kunnen redden. Wij helpen deze mensen  de draad weer op te pakken, door middel van praktische hulp en ondersteuning, psychosociale begeleiding en/of opvoedondersteuning in de thuissituatie. Het doel is de cliënt zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te laten functioneren. Thuisbegeleiding kan eveneens een aanvulling zijn op een psychiatrische of andere behandeling.

 

Voor wie
INTER-PSY Begeleidt is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. We zijn er ook voor mensen die te maken hebben met verstandelijke problemen, langdurige werkloosheid, etc.

INTER-PSY Begeleidt biedt begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet de cliënt doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

 

Ons hulpverleningsaanbod
–    Begeleiding bij het aanbrengen en vasthouden van dagelijkse routine
–    Activerende begeleiding naar dagbesteding
–    Begeleiding bij de opbouw en uitbreiding sociaal netwerk
–    Financiële begeleiding
–    Opvoedondersteuning
–    Begeleiding bij het vinden van passende huisvesting
–    Begeleiding bij verstoorde sociale relaties ten gevolge van psychische problematiek
–    Interculturele hulpverlening

 

Kosten en financiering
Vóór 2015 werd thuisbegeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2015 is dit een taak van de gemeente. De gemeente biedt ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Cliënten die thuis hulp nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente voor advies en ondersteuning. De gemeente bespreekt dan met de cliënt welke begeleiding er nodig is. INTER-PSY Begeleidt denkt graag mee over de mogelijkheden en kan helpen met de aanvraag bij de gemeente.

 

Eigen bijdrage
Voor thuisbegeleiding betaalt de cliënt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent de hoogte van deze eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, de gezinssituatie en de hoeveelheid zorg die de cliënt ontvangt. Voor vragen over de inkomensafhankelijke bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie kantoor (CAK-BZ) via het nummer 0800-1925 of via de website www.cak-bz.nl.

Contact

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met INTER-PSY Begeleidt via: 050 – 820 04 74 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag) of per e-mail: begeleidt@inter-psy.nl