Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk. Voor vragen over vervolgcursussen kun je contact opnemen met dhr. H.H. Brink, via telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per e-mail: hh.brink@inter-psy.nl

INTER-PSY  organiseert van 6 december 2019 t/m 10 april 2020 een door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) geaccrediteerde Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie. Deze cursus wordt georganiseerd op de INTER-PSY locatie Verlengde Meeuwerderweg 5 te Groningen. Deelname aan de cursus kan een eerste stap zijn in het VGCT-opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut.

Zelfstandig maken van cognitief-gedragstherapeutische analyses en behandelplannen

De omvang van de cursus bedraagt 100 contacturen (16 bijeenkomsten van 6 uur en 15 minuten) en in totaal (inclusief de contacturen) 350 werkuren. De hoeveelheid te lezen literatuur is (na aftrek van de literatuurlijsten en bijlagen) ongeveer 1600 pagina’s, dit is gemiddeld 100 pagina’s per bijeenkomst. Daarnaast zullen er nog een aantal handouts worden uitgereikt.

 

Inhoud van de cursus
De cursus beoogt de cursisten kennis te laten maken met de principes van de leertheorie en de cognitief-gedragstherapeutische visie op de behandeling van psychische problematiek. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het werken met protocollen als aan het werken ‘op maat’. Na een succesvolle afronding van de cursus zal de cursist in staat zijn tot het maken van cognitief-gedragstherapeutische analyses en behandelplannen en het (onder supervisie) uitvoeren van behandelingen van niet-complexe problematiek. De cursus is verdeeld in twee blokken van respectievelijk 9 en 7 bijeenkomsten. In het eerste blok komen de basisprincipes van de leertheorie en de cognitieve gedragstherapie aan de orde, alsmede een kennismaking met de belangrijkste behandeltechnieken. In het tweede blok zal aandacht worden besteed aan het gebruik van deze behandeltechnieken bij een aantal veel voorkomende stoornissen en toepassingsgebieden. 

Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk

Overzicht onderwerpen van de cursus

Blok 1:

 • De leertheorie en de geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie
 • Het maken van probleemanalyses, macro-analyses, holistische theorieën, functie-analyses, betekenisanalyses
 • Het gedragstherapeutisch proces
 • De therapeutische relatie, het maken van een behandelplan, het opzetten van een behandeling
 • Exposuretherapie
 • Relaxatietechnieken
 • Contra-conditionering
 • Operante en mediatieve procedures
 • Cognitieve therapie
 • De methode van het rollenspel

Blok 2:

 • CGT bij paniekstoornis en hypochondrie
 • CGT bij obsessief-compulsieve stoornis
 • CGT bij sociale fobie
 • CGT bij gegeneraliseerde angststoornis en overmatig piekeren
 • CGT bij posttraumatische stress-stoornis
 • CGT bij depressie
 • CGT bij problematisch middelengebruik
 • Het (tijdig) afsluiten van een behandeling

Doelgroep

De onderwerpen van blok 1 (de basisprincipes) zijn van toepassing op zowel de behandeling van volwassenen als kinderen en jeugdigen. In blok 2 (toepassingsgebieden) zal de cursus voornamelijk gericht zijn op de behandeling van volwassenen, maar de behandelde werkwijzen zijn met enige aanpassing ook toepasbaar bij de behandeling van kinderen en jeugdigen.

Wijze van kennisverwerving

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennisverwerving:

 • Literatuurstudie
 • Bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
 • Uitleg en informatieverstrekking door de docent(en)
 • Demonstratie van werkwijzen d.m.v. video of rollenspel
 • Oefenen van vaardigheden en technieken d.m.v. rollenspel
 • Oefenen van vaardigheden en technieken d.m.v. huiswerkopdrachten
 • Groepsoefeningen
 • Verbinding van theorie en praktijk door het bespreken van door de cursisten ingebrachte casuïstiek. Om deze reden is het gewenst dat de cursisten gedurende de cursus ook actief werkzaam zijn binnen het GGZ-werkveld

Vereiste vooropleiding
De cursus staat open voor deelnemers met een afgeronde masteropleiding sociale wetenschappen of geneeskunde met daarin de volgende onderdelen: leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd als basiscursus door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Tevens is een accreditatie in aanvraag bij het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).

Periode
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 9.30 uur tot 16.45 uur. Van 12.45 uur tot 13.15 uur is er een middagpauze. Daarnaast zal er halverwege het ochtend- en het middagprogramma nog een korte pauze van 15 minuten plaats vinden. De totale lestijd per dag is hiermee 6 uur en 15 minuten. De cursus start op december 2019 en eindigt op 10 april 2020. Reservedata zijn 17 & 24 april 2020. Tijdens schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Overzicht van de data

 • 6 december 2019
 • 13 december
 • 20 december
 • 10 januari 2020
 • 17 januari
 • 24 januari
 • 31 januari
 • 7 februari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 6 maart
 • 13 maart
 • 20 maart
 • 27 maart
 • 3 april
 • 10 april
 • Reservedatum 1. 17 april
 • Reservedatum 2. 24 april

De docent
Hoofddocent van de cursus is Henk Brink, klinisch psycholoog en supervisor VGCt®. Hij heeft een ruime ervaring met het behandelen van uiteenlopende soorten psychische problematiek en met het geven van supervisie en onderwijs. Hij is werkzaam bij GGZ-instelling INTER-PSY te Groningen, daarvoor (van 1989 tot 2012) werkte hij bij de GGZ Friesland. Hij verzorgde eerder basiscursussen cognitieve gedragstherapie bij o.a. INTER-PSY, PPO Groningen (opleiding tot GZ-psycholoog) en het UMCG (opleiding tot psychiater).

Tarief
De kosten van de cursus bedragen E 2800, exclusief de aan te schaffen boeken, inclusief de aanvullende literatuur, koffie, thee en lunch. Annulering van deelname kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus kostenloos, daarna wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • Abramowitz, J.S., Deacon, B.J. & Whiteside, S.P.H. (2019) Exposure Therapy for Anxiety, 2nd edition
 • The Guilford Press, New York
 • Broeke, E. Ten, Heiden, C. Van den, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008) Cognitieve therapie: de basisvaardigheden Boom, Amsterdam.
 • Keijsers, G.P.J., van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2017). Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten

deel 1

Boom, Amsterdam. Keijsers, G.P.J., van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2017). Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten

deel 2

Boom, Amsterdam. Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (tweede, herziene druk 2014) Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie – handboek voor theorie en praktijk  Bussum: Coutinho BV

Informatie en aanmelding
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de hoofddocent dhr. H.H. Brink, via telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per e-mail: hh.brink@inter-psy.nl

Inschrijven voor deze cursus is niet meer mogelijk